Home Bots & Business AI Coalitie presenteert gids voor delen van data voor AI-toepassingen

AI Coalitie presenteert gids voor delen van data voor AI-toepassingen

door Marco van der Hoeven

Om de ambitieuze doelstellingen van Nederland op het gebied van AI te realiseren moet data op grote schaal beschikbaar zijn, om AI-algoritmen te kunnen voeden met de juiste informatie. De werkgroep Data Delen van de Nederlandse AI Colaitie heeft daarom een gids uitgebracht voor het interoperabel delen van data voor AI-toepassingen.

Een betere toegang tot data betekent een voorsprong in AI, legt NL AIC in de aankondiging uit. Dit is zowel een Nederlandse als een internationale ambitie. De EU wil bijvoorbeeld een eerlijke markt waar data van overheidsinstanties, bedrijven en burgers veilig kan worden gebruikt voor het algemeen belang èn voor het bedrijfsleven.

De EU hanteert hierbij de term ‘data spaces’ om deze manier van data delen in te vullen. Data spaces worden toegepast als meerdere partijen data beheren en die data niet als vanzelfsprekend beschikbaar komt voor alle betrokkenen. Kort samengevat gaat het om goede afspraken gecombineerd met technologie gebaseerd op standaarden.

Datasoevereiniteit

De gids vat samen welke hulpmiddelen en lessen gebruikt kunnen worden om AI-data spaces beter te begrijpen en op te zetten. Het ontwerp van dergelijke federatieve data spaces is een belangrijke stap in het realiseren van de doelstellingen van de EU en de NL AIC.

Hiermee ontstaat een inclusief systeem waarin data wordt gedeeld op basis van open en transparante standaarden. Datasoevereiniteit is daarbij van cruciaal belang. Dan staat vertrouwen aan de basis van dit systeem, zodat helder is dat gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden zoals bedoeld door de oorspronkelijke bewaarder of verantwoordelijke van de gegevens.

Misschien vind je deze berichten ook interessant