Home Bots & Business ‘Stagnatie in Nederlandse techsector’

‘Stagnatie in Nederlandse techsector’

door Marco van der Hoeven

Vandaag presenteert Techleap het rapport “State of Dutch Tech”.  Een van de conclusies is dat er een stagnatie optreedt in de groei van de Nederlandse techsector. Het rapport geeft aan dat Nederlandse startups langzamer groeien dan hun Europese tegenhangers in landen zoals het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk, deels door uitdagingen in het aantrekken van investeringen en een tekort aan gekwalificeerd personeel.

In vergelijking met voorgaande jaren is er in Nederland een afname van 25% in tech-investeringen vastgesteld. Deze teruggang wordt onder andere gekenmerkt door het ontbreken van nieuwe ‘unicorns’ (private startups met een waarde boven de $1 miljard) en het uitblijven van Nederlandse beursgangen in het afgelopen jaar. Deze trend lijkt in lijn te liggen met een bredere Europese afname in het aantal ‘unicorns’ en beursgangen.

Nederlandse startups ondervinden vooral moeilijkheden in latere financieringsfases. Uit het rapport blijkt dat 70% van de startups er niet in slaagt om kapitaal aan te trekken na seed-investeringen. Voor degenen die dit wel bereiken, duurt het gemiddeld zes jaar om de volgende kapitaalinjectie te verkrijgen, wat een jaar langer is dan het Europese gemiddelde en twee jaar langer dan Amerikaanse bedrijven.

Een opmerkelijke ontwikkeling in de Nederlandse techsector is de groeiende focus op deeptech. Bijna de helft (48%) van de investeringen ging het afgelopen jaar naar deeptech, een sector die 15% meer kapitaal heeft opgehaald dan in 2022. Deze toename wijst op de potentie van de Nederlandse academische wereld als bron van innovatieve bedrijven.

De vraag naar internationaal talent is eveneens een belangrijk onderwerp in het rapport. Nederland kampt met een tekort aan gespecialiseerd personeel, wat de groei van de sector belemmert. Techleap benadrukt het belang van het aantrekken van internationaal talent en het bevorderen van diversiteit binnen organisaties om deze uitdaging aan te gaan.

In termen van sectorale investeringen valt op dat de Nederlandse zorg-, voedings- en halfgeleidersectoren substantiële kapitaalinjecties hebben ontvangen, waarbij met name de halfgeleiderindustrie een opmerkelijke groei heeft doorgemaakt. Aan de andere kant hebben sectoren zoals fintech en software minder investeringen ontvangen dan in voorgaande jaren. Op Europees niveau is er een significante toename in investeringen in energietechnologie, met een vijfvoudige toename in vijf jaar tijd.

Constantijn van Oranje, Special Envoy van Techleap, benadrukt het belang van het creëren van een aantrekkelijk vestigingsklimaat en een open economie voor de groei van deeptech-bedrijven in Nederland. Hij pleit voor een betere omzetting van wetenschappelijke kennis en technologie in succesvolle bedrijven, met de noodzaak van voldoende kapitaal en talent om deze groei te ondersteunen.

Update: lees het hele rapport via onze internationale editie

State of Dutch Tech-report presented

Misschien vind je deze berichten ook interessant