Home Bots & Business Tekort op arbeidsmarkt stimuleert investeringen in robots

Tekort op arbeidsmarkt stimuleert investeringen in robots

door Marco van der Hoeven

In 2023 hebben bedrijven in allerlei sectoren steeds vaker gekozen voor automatisering vanwege de aanhoudende arbeidstekorten en de noodzaak om de productiviteit te verhogen. Deze trend speelde vooral in de productiesector, een nasleep van de COVID-19-pandemie. Deze verschuiving naar automatisering is niet alleen een technologische upgrade, maar ook een strategische reactie op veranderende marktomstandigheden en dynamiek op de arbeidsmarkt.

De CEO van HowToRobot, Søren Peters, benadrukte dat het gebrek aan beschikbare arbeidskrachten een primaire factor was die bedrijven stimuleerde te automatiseren. 80% van alle automatiseringsprojecten was erop gericht werknemers te ontlasten van handmatige taken, zodat ze zich konden richten op meer waarde-toevoegende activiteiten.

Deze trend suggereert dat bedrijven automatisering zien als een aanvulling op menselijke arbeid, in plaats van als een vervanging. Automatisering werd gebruikt om zwaardere taken aan te pakken, waardoor werknemers zich konden bezighouden met andere noodzakelijke operaties om productieniveaus te handhaven en aan de vraag van klanten te voldoen.

In Noord-Amerika en Europa waren arbeidstekorten groot, met een piek rond het voorjaar van 2022 en een voortzetting door 2023. Dit blijkt uit de gemiddelde vacaturegraad in de Amerikaanse productiesector, die in 2023 4,5% bedroeg, bijna het dubbele van het pre-pandemie gemiddelde van 2,8% in de jaren 2013-2019. Deze tekorten belemmerden bedrijven om hun productiecapaciteit uit te breiden met menselijke arbeid, wat leidde tot een grotere afhankelijkheid van automatisering. Opmerkelijk is dat 60,6% van de automatiseringsprojecten in 2023 tot doel had de capaciteit te vergroten.

Een andere belangrijke factor die de automatisering dreef, was het strategische doel om de productiviteit te verhogen. Met 70,9% van de automatiseringsprojecten in 2023 gericht op dit doel, is deze focus op productiviteit essentieel voor het verminderen van de arbeidsuren die nodig zijn voor dezelfde output, wat kan resulteren in hogere lonen, lagere prijzen en meer winst. Dit is vooral relevant in de context van de hoge inflatieniveaus van de afgelopen drie jaar. De stijging van de uurlooncompensatie in de Amerikaanse productie, die tussen 2019 en 2023 met 18% groeide, onderstreept de economische impact van deze productiviteitsverbeteringen.

Het verbeteren van de productkwaliteit en uniformiteit was een bescheiden, maar belangrijke drijfveer voor automatisering, waarbij ongeveer een derde (36,2%) van de projecten dit doel nastreefde. Automatisering kan problemen aanpakken van variërende kwaliteit en uniformiteit in handmatige operaties, wat kan leiden tot klachten van klanten en verspilling van middelen. Bovendien wordt automatisering in toenemende mate erkend vanwege het potentieel om de ecologische voetafdruk van productieprocessen te verkleinen.

Daarnaast was het verbeteren van de werkomgeving een belangrijke overweging bij automatiseringsbeslissingen. Bijna een derde (31,5%) van de projecten in 2023 was gericht op dit aspect. Automatisering kan de fysieke eisen van bepaalde taken, zoals repetitieve bewegingen of zwaar tillen, verlichten, waardoor de algehele werkomgeving wordt verbeterd. Dit is met name relevant in de context van groeiende investeringen in het welzijn van werknemers om personeelsbehoud te verbeteren.

Misschien vind je deze berichten ook interessant