Home Bots in Society RobotWise: Betere sociale vaardigheden met behulp van robots

RobotWise: Betere sociale vaardigheden met behulp van robots

door Marco van der Hoeven

Spelenderwijs leren kinderen beter samenwerken door robots te programmeren. Niet alleen schoolkinderen, maar ook medewerkers van bedrijven kunnen bijna letterlijk aan de hand van robots hun vaardigheden op een leuke manier bijspijkeren. Rocking Robots sprak met de initiatiefnemer van dit concept, Tamar Neter van RobotWise.

RobotWise is ontstaan door de verwondering van Tamar Neter over de manier waarop haar kinderen op school les kregen. “Het extra werk dat mijn dochter meekreeg was eigenlijk meer van hetzelfde, dat weinig toevoegde aan de normale lesstof. Dat kon leuker naar mijn idee. Want de boeken zijn in decennia nauwelijks veranderd, terwijl de maatschappij wel volledig veranderd is. Onder meer door de opkomst van technologie.”

Samenwerken

De gevolgen daarvan zag ze ook op haar eigen werk in de online marketing “Ik werkte veel met programmeurs en salesmensen. Daarbij zag ik dat er duidelijk een mismatch was tussen technische en niet-technische mensen. Op school leer je niet om te gaan met diverse technologie, ook leer je niet om samen te werken met mensen die interesse hebben in technologie.”

Funfactor

Tamar ging daarop in gesprek met de school van haar kinderen om die dialoog op gang te brengen. “Op hun vraag ‘Hoe dan?’ antwoordde ik ‘Heel simpel …met robots’. Die zijn laagdrempelig, hebben een hoge ‘funfactor’ en je ziet direct de output van je input. Als je fysieke robots programmeert zie je direct wat je hebt gedaan, test je of het werkt en word je je door het gehele proces bewust van je eigen vaardigheden en talenten.”

Betrokken

Om te toetsen of haar visie realistisch was, heeft ze bij de start van het project ook kinderpsychologen en kindercoaches betrokken. “Ook zij waren enthousiast. Door het fysieke aspect van de robots werden alle kinderen bij het programma betrokken en ieder intelligentieniveau vanzelf aangesproken. Elk kind voelt zich wel aangetrokken tot één van de robots, ook in groepen voor speciaal onderwijs.”

Grenzen

Dat was de basis om haar bedrijf RobotWise op te zetten. “Dat was een hele stap. In mijn eerdere functies ben ik wel altijd betrokken geweest bij verandering, maar nu werd ik zelf de trekker voor die verandering.” Tamar is begonnen bij de kleuters. “Er bestonden wel wat technologieprogramma’s, zoals leren programmeren, maar dat was altijd voor de bovenbouw. Kleuters zien echter geen grenzen en juist die houding heb je nodig bij het samenwerken met technologie. Eigenlijk zou iedereen deze houding weer moeten krijgen.”

Lesprogramma

RobotWise heeft haar visie uitgewerkt in een vakoverstijgend lesprogramma met educatieve robots. Daarmee kun je in korte tijd een bepaald vak geven op basis van leuke multidisciplinaire opdrachten. “Dat was aanvankelijk te hoog gegrepen. In de praktijk werkt het beter om eerst te beginnen met het verkennen van de robot zelf en de waarde daarvan voor het lesgeven, om dit vervolgens in meerdere lessen toe te passen.”

Sociaal-educatief

Wat RobotWise op dit moment aanbiedt beschrijft zij als sociaal-educatieve robotprogramma’s. “Die kun je in de klas inzetten in een kort programma van bijvoorbeeld een uur. Maar liever nog integreren we technologie in het bestaande curriculum. Onze trainers zijn opgeleid volgens de didactische werkwijze van RobotWise. Onderdeel hiervan is ook het meenemen van de leraren in het programma, zodat we ze kunnen helpen hun leerdoelen te behalen met educatieve robots als hulpmiddel.”

Sociale vaardigheden

Al snel werden vakantiekampen toegevoegd aan het aanbod. “Ouders zagen hoe enthousiast hun kinderen werden van de robots. Daarna volgden de middelbare scholen en in sommige gevallen ook hogere opleidingen, zoals de Hogere Hotelschool. “Dat komt doordat we niet de nadruk leggen op technologie, maar op sociale- en cognitieve vaardigheden. Het gaat vooral om leren samenwerken, communiceren en het vergroten van zelfinzicht.” Ondertussen maken ook bedrijven gebruik van de programma’s van RobotWise.

Zomerschool

Rocking Robots sprak met RobotWise tijdens de zomerschool in Amstelveen. Hier kunnen kinderen in hun vakantie kennismaken met robots en programmeren. “Door COVID-19 hebben sommige leerlingen, die het toch al moeilijk hebben op school, weinig contact gehad met hun school of hun vriendjes. De zomerschool is dan ook niet bedoeld voor het cognitieve deel, maar vooral gericht op het ondersteunen van de sociaal-emotionele ontwikkeling. Daar zijn onze robots, naast dans, sport en schilderen, onderdeel van. Zo geven we de kinderen de kracht om op ontdekking uit te gaan en weer samen te spelen.”

Misschien vind je deze berichten ook interessant