Home Bots in Society Onderzoek naar autonoom rijden in woonwijken en op buitenwegen

Onderzoek naar autonoom rijden in woonwijken en op buitenwegen

door Pieter Werner

In het Verenigd Koninkrijk is evolvAD van start gegaan: een nieuw onderzoeksproject op het gebied van autonoom rijden (AD) waarbij Nissan betrokken is. De Britse overheid financiert het project en Nissan levert een bijdrage met meerdere LEAF’s met geavanceerde AD-technologie.

evolvAD heeft als doel de mogelijkheden van AD in het Verenigd Koninkrijk te verbeteren en de toeleveringsketen technisch ondersteunen ter voorbereiding op grootschalige toepassing. Daarom worden tijdens het evolveAD-project verbonden en autonome auto’s (CAV ofwel Connected and Autonomous Vehicles) getest op zeer uiteenlopende routes in de bebouwde kom en daarbuiten.

Straten en buitenwegen vormen specifieke uitdagingen voor AD-technologie. In woonwijken bijvoorbeeld hebben bestuurders vaak te maken met smalle straten met een enkele rijstrook en geparkeerde auto’s aan weerszijden. Daarbij is ook de rijsnelheid laag. Op wegen buiten de bebouwde kom, bijvoorbeeld op het platteland, kunnen de omstandigheden vergelijkbaar zijn, maar zijn de rijsnelheden hoger en komen ook bochtige smalle wegen zonder wegmarkeringen voor.

evolvAD: vijf industriële partners en Britse overheid

Een consortium van vijf industriële partners – waarover Nissan de technische leiding heeft – ondersteunt het onderzoeksproject evolvAD en financiert het project samen met de Britse overheid. De overheid doet dat via het Intelligent Mobility Fund – een fonds van 100 miljoen Britse pond dat beheerd wordt door het Centre for Connected and Autonomous Vehicles (CCAV). Innovate UK, het Britse innovatieagentschap, voert het project uit.

De komende 21 maanden maakt het evolvAD-project gebruik van de gecombineerde expertise van de deelnemende partners.

V2I-technologie

Door beveiligingscamera’s in woonwijken te gebruiken, kunnen de auto’s in het evolvAD-project informatie ontvangen waarmee ze de situatie beter kennen en kunnen inschatten. Hierdoor kan het project bestuderen hoe V2I-technologie (voertuig naar infrastructuur) toe te passen is om de prestaties van CAV’s te verbeteren. Het project wil ook nieuwe V2I-technologie ontwikkelen om de inzet van autonoom rijdende auto’s te bevorderen. Verder test Nissan de technologie in de vaak complexe situaties op plattelandswegen. Daarbij onderzoekt het welke transportmogelijkheden autonome mobiliteit kan bieden op secundaire en tertiaire wegen in en tussen dorpen op het platteland.

Tests in simulatie, op afgesloten terrein en in praktijk

Het project is in juli 2023 van start gegaan in de ontwikkelingsfase. Daarbij dienen meerdere exemplaren van de 100% elektrische Nissan LEAF als testauto. Die doorlopen eerst tests in simulatie en op een afgesloten terrein, voordat de CAV’s de komende maanden op de openbare weg worden getest.

Via evolvAD kan Nissan zijn technologie voor autonoom rijden verder verbeteren dankzij tests in andere omgevingen dan gebruikelijk en gebaseerd op de successen van de eerdere AD-onderzoeksprojecten van het consortium: HumanDrive en ServCity. Technologie voor autonoom rijden is een belangrijke pijler van Nissan Ambition 2030, de langetermijnvisie waarin Nissan ernaar streeft een schonere, veiligere en inclusievere wereld te creëren.

David Moss, Senior Vice President Region Research & Development van Nissan AMIEO (Afrika, Midden-Oosten, India, Europa en Oceanië) zegt: “We zijn bijzonder trots dat we deel uitmaken van het evolvAD-project en samen met briljante partners onze technologie verder kunnen testen. Met Nissan Ambition 2030 willen we mobiliteit voor iedereen bereikbaar maken. Technologie voor autonoom rijden is daarbij van cruciaal belang, omdat die grote voordelen biedt ten aanzien van veiligheid, impact op het milieu en toegankelijkheid. We zijn blij dat we aan de slag kunnen met dit project. Hiermee kunnen we innovatieve technologie blijven leveren waarvan onze klanten écht profijt hebben.”

Robert Bateman, evolvAD-projectmanager en manager van het Research and Advanced Engineering-team van Nissan Technical Centre Europe (NTCE) zegt: “In eerdere onderzoeksprojecten hebben het AD-team en onze partners autonoom rijden op de snelweg en in de drukke stad onderzocht. Nu staan we voor onze volgende uitdaging: woonwijken en buitenwegen. Voordat we écht autonoom rijden kunnen aanbieden, moeten we de technologie uitgebreid testen op zo veel mogelijk soorten wegen. Daarom zijn projecten als evolvAD zo belangrijk. Uiteindelijk willen we autorijden schoner, veiliger en inclusiever maken. We kijken uit naar de samenwerking met onze partners om dit te realiseren.”

Nusrat Ghani, de Britse minister van Industrie en Economische Veiligheid, zegt: “Autonoom rijdende auto’s bieden mogelijkheden om de manier waarop we ons verplaatsen te transformeren. Daardoor kunnen we reizen veiliger, schoner en toegankelijker maken, terwijl het tegelijkertijd de economie kan stimuleren doordat het hoogwaardige werkgelegenheid creëert. Dit onderzoeksproject helpt bij de ontwikkeling van deze technologie en laat zien dat Groot-Brittannië voorop loopt bij de ontwikkeling van geautomatiseerde technologie die niet alleen innovatief is, maar waarbij ook veiligheid centraal staat.”

Misschien vind je deze berichten ook interessant