Home Bots & Business Onderzoek: ‘Datasystemen niet klaar voor AI’

Onderzoek: ‘Datasystemen niet klaar voor AI’

door Pieter Werner

Uit recent onderzoek van Salesforce, gepresenteerd in het MuleSoft Connectivity Benchmark Report, blijkt dat Nederlandse IT-managers een voorzichtige houding aannemen ten opzichte van Kunstmatige Intelligentie (AI) en meer nadruk leggen op data-integratie en -kwaliteit. Dit onderzoek, dat de mening van 1050 CIO’s en IT-beslissers wereldwijd weergeeft, inclusief 100 uit Nederland, belicht de huidige staat en uitdagingen op het gebied van AI, data-integratie en digitale transformatie.

Een belangrijke bevinding is de terughoudendheid onder Nederlandse IT-managers over de rol van AI in het verbeteren van de productiviteit van organisaties. Slechts 58% van de Nederlandse IT-leiders verwacht dat AI de productiviteit van hun organisatie in de komende drie jaar zal verhogen, aanzienlijk minder dan het wereldwijde gemiddelde van 85%. Deze voorzichtige houding staat in contrast met een wereldwijde trend waar IT-management over het algemeen optimistischer is over de impact van AI op de productiviteit van ontwikkelaars.

Het rapport identificeert meerdere uitdagingen die de adoptie en effectieve benutting van AI in Nederlandse organisaties belemmeren. Een aanzienlijke 75% van de Nederlandse respondenten meldt moeilijkheden vanwege datasilo’s, terwijl 78% integratieproblemen noemt als een hindernis voor digitale transformatie. Bovendien gelooft twee derde van de IT-leiders dat hun datasystemen niet voldoende zijn uitgerust om het volledige potentieel van AI te benutten.

Job Schoonbeek, Regionale Vicepresident MuleSoft bij Salesforce, geeft commentaar op deze bevindingen en merkt op dat Nederlandse IT-managers zich bewust zijn van de uitdagingen op het gebied van datakwaliteit en -integratie, en strategieën ontwikkelen ter voorbereiding op AI-implementatie. De nadruk ligt op het waarborgen van goed beheer van systeem- en data-inzichten voordat men overstapt op AI.

Het rapport bespreekt verder de impact van datasilo’s, integratie-uitdagingen en de rol van automatisering in het Nederlandse IT-landschap:
– Datasilo’s vormen aanzienlijke uitdagingen, waarbij 75% van de Nederlandse organisaties problemen ervaart op dit gebied. Het doorbreken van deze silo’s is cruciaal voor het verbeteren van gebruikerservaringen en het ontsluiten van het volledige potentieel van AI.
– De integratie van data-inzichten in gebruikerservaringen blijft een obstakel, waarbij 73% van de organisaties worstelt op dit gebied.
– Digitale klantbelevingen zijn onderontwikkeld, waarbij slechts 15% van de organisaties in Nederland een volledig verbonden klantervaring biedt over alle kanalen, vergeleken met 26% wereldwijd.
– Automatisering is essentieel voor zakelijke gebruikers die onafhankelijk van IT-teams willen werken, maar slechts 10% van de Nederlandse IT-leiders heeft een sterke strategie om niet-technische gebruikers te ondersteunen bij het integreren van apps en databronnen via API’s.
– IT-teams staan onder grote druk, worstelen met digitale transformatie-uitdagingen, vaardigheidstekorten en complianceproblemen.
– AI wordt verwacht de productiviteit van ontwikkelaars te verhogen, maar slechts 58% van de Nederlandse IT-leiders is hier optimistisch over.
– Robotic Process Automation (RPA) wordt steeds meer gebruikt om de werkdruk te verlichten, met 31% van de teams die in 2023 de voorkeur geven aan RPA, een stijging van 13% in 2021.

Het rapport benadrukt het strategische belang van API’s, die essentieel zijn voor het verbinden van applicaties en systemen en het vereenvoudigen van de toegang tot en het gebruik van data. In Nederland is 41% van de totale omzet afkomstig van API’s en aan API gerelateerde oplossingen. Bedrijven die geen strategisch gebruik maken van API’s lopen mogelijk inkomsten mis.

Samengevat, hoewel Nederlandse IT-managers het potentieel van AI erkennen, richten ze zich meer op het aanpakken van uitdagingen op het gebied van data-integratie en -kwaliteit, en zorgen ze ervoor dat hun systemen robuust genoeg zijn om AI te ondersteunen.

Misschien vind je deze berichten ook interessant