Home Bots in Society NEN lanceert platform AI over ethische afwegingen en standaarden

NEN lanceert platform AI over ethische afwegingen en standaarden

door Pieter Werner

Normalisatie-instituut NEN heeft aangekondigd op 30 juni het Platform AI te lanceren, dat met de normcommissie samenwerkt aan vraagstukken rondom AI standaarden. Het Platform AI gaat zich specifiek bezighouden met ethiek AI. Leden van dit platform zijn vroegtijdig op de hoogte van nieuwe standaarden en relevante ontwikkelingen op dit gebied.

Het is de bedoeling dat zij twee keer per jaar bij elkaar komen voor kennisuitwisseling, en tussentijds door de normcommissie worden geraadpleegd voor input en advies. Waar invloed op normen en toegang tot internationale commissies is voorbehouden aan de leden van de normcommissie, betekent deelname aan NEN Platform AI een laagdrempeliger manier om op de hoogte te blijven en een bijdrage te leveren.

Webinar

De lancering vindt plaats tijdens een webinar in samenwerking met Stichting Toekomstbeeld der Techniek (STT), met als thema ethiek en artificial intelligence (AI). De deelnemers gaan in gesprek over het maken van ethische afwegingen voor AI-systemen en de internationale standaarden die worden ontwikkeld voor het verantwoord toepassen van AI.

Onderzoek

Tijdens het webinar presenteert toekomstonderzoeker Rudy van Belkom van STT de resultaten van zijn onderzoek naar ethiek en artificial intelligence. Hij boog zich over de vragen wat ethisch verantwoord gebruik van AI precies is en hoe AI-systemen ontworpen kunnen worden die aan ethische richtlijnen voldoen. Martijn Scheltema en Yvette Mulder, voorzitter en secretaris van normcommissie Artificial intelligence & big data, gaan in op de rol die internationale standaarden spelen bij het verantwoord ontwikkelen en toepassen van AI.

Ethische afwegingen

In samenwerking met de normcommissie Artificial intelligence & big data bij NEN en het lectoraat Artificial intelligence bij de Hogeschool Utrecht ontwikkelde Van Belkom een serious game over ethische afwegingen: het ethisch ontwerpspel. Dit spel wordt gepresenteerd tijdens het webinar. Deze tool laat belanghebbenden ervaren hoe abstracte waarden naar concrete toepassingen vertaald worden en hoe consensus wordt bereikt bij complexe vraagstukken. Dit weerspiegelt de principes van standaardisatie en is, naast alle partijen die belang hebben bij AI, bijzonder nuttig voor studenten en onderzoekers van artificial intelligence.

Aanmelden voor het webinar kan via de website.

 

Misschien vind je deze berichten ook interessant