Home Bots & Business ‘Meer aandacht nodig voor AI en robotics’

‘Meer aandacht nodig voor AI en robotics’

door Pieter Werner

Om te kunnen concurreren en succesvol te zijn in een wereld waarin digitalisering overal aanwezig is, moeten bedrijven implementatie van nieuwe technologie afstemmen op de waarden en verwachtingen van werknemers en klanten. Het is dus belangrijk een strategische visie te ontwikkelen op de inzet van technologieën als AI en robotics.

Dit blijkt uit het Accenture Technology Vision 2020 rapport. De 20ste editie van het jaarlijkse rapport van Accenture voorspelt de belangrijkste technologische trends voor het bedrijfsleven voor de komende drie jaar.

Verwachtingen

In het 2020-rapport “We, The Post-Digital People: Can your enterprise survive the ‘tech-clash’?” staat dat hoewel mensen meer dan ooit technologie in hun leven integreren, de pogingen van organisaties om aan hun behoeften en verwachtingen te voldoen, tekort kunnen schieten. Nu bedrijven het decennium van het waarmaken van hun digitale beloften ingaan is een nieuwe mentaliteit en aanpak nodig.

Negatieve reactie

Hoewel een groep respondenten aangeeft een sterke negatieve reactie – een tech-lash – op technologie te ervaren – erkent die term niet de mate waarin de samenleving gebruikmaakt van technologie en daarvan profiteert. Er is eerder sprake van een botsing tussen bedrijfs- en technologiemodellen die niet overeenkomen met de behoeften en verwachtingen van mensen – een tech-clash.

Ervaring

Van de meer dan 6.000 algemeen en IT-managers over de hele wereld die Accenture ondervroeg voor het Technology Vision-rapport, erkent 83 procent dat technologie een onlosmakelijk onderdeel is geworden van de menselijke ervaring. Voor het onderzoek van dit jaar ondervroeg Accenture ook 2.000 consumenten, van wie 70 procent verwacht dat zijn relatie met technologie de komende drie jaar aanzienlijk prominenter zal zijn.

Belofte

Paul Daugherty, Accenture’s Chief Technology & Innovation Officer: “Verblind door de belofte van technologie hebben veel organisaties digitale producten en diensten gecreëerd, zonder voldoende rekening te houden met de menselijke, organisatorische en maatschappelijke gevolgen. Vandaag de dag zien we een tech-clash veroorzaakt door de spanning tussen de verwachtingen van de consument, het potentieel van technologie en de zakelijke ambities. We zijn op een punt aangekomen dat het leiderschap van mentaliteit moet veranderen en een balans moet vinden tussen technologie en de behoeften en verwachtingen van mensen.”

Voordeel

Martijn Smit, Managing Director en Technology Lead bij Accenture: “Wanneer bedrijven op dezelfde voet door blijven gaan met hun werkzaamheden, lopen zij niet zozeer het risico de verbondenheid met hun werknemer of klant verliezen. Dit zou echter wel toekomstige innovatie en groei kunnen beperken. Door goed samen te werken zowel binnen bedrijven als met klanten, leveranciers en partners en technologie op elkaar aan te sluiten, kan er meer voordeel uit gehaald worden voor alle stakeholders.”

Trends

Het Technology Vision-rapport identificeert vijf belangrijke trends die bedrijven in de komende drie jaar moeten aanpakken om nieuwe vormen van bedrijfswaarde te realiseren die deels zullen worden gedreven door sterkere, meer vertrouwensvolle relaties met stakeholders.

  • De i in ervaring. Organisaties zullen gepersonaliseerde ervaringen moeten ontwerpen die de kracht en de keuze van een individu versterken. Dit verandert passieve doelgroepen in actieve deelnemers door het transformeren van eenrichtingservaringen – die mensen het gevoel kunnen geven de controle te verliezen – in echte samenwerkingsverbanden. Vijf op de zes ondervraagde algemeen en IT-managers (85 procent) zijn van mening dat het succesvol concurreren in dit nieuwe decennium vereist dat organisaties hun relaties met klanten als partners gaan beschouwen.
  • AI en ik. Artificial intelligence (AI) zou een extra bijdrage moeten leveren aan de manier waarop mensen hun werk doen, in plaats van een achtervang voor automatisering. Naarmate de AI-capaciteiten toenemen, moeten ondernemingen heroverwegen wat ze doen om van AI een generatief onderdeel van het proces te maken, met vertrouwen en transparantie als kern. Op dit moment rapporteert slechts 37 procent van de organisaties dat ze gebruikmaken van inclusive design of mensgerichte designprincipes om de samenwerking tussen mens en machine te ondersteunen.
  • Het dilemma van slimme producten. Veronderstellingen over wie eigenaarschap over een product heeft, worden in twijfel getrokken in een wereld die in een staat van ‘forever beta’ terechtkomt. Aangezien ondernemingen proberen een nieuwe generatie producten te introduceren met digitale ervaringen als uitgangspunt, zal het aanpakken van deze nieuwe realiteit cruciaal zijn voor succes. Bijna driekwart (74 procent) van de leidinggevenden meldt dat de slimme, connected producten en diensten van hun organisatie de komende drie jaar meer of aanzienlijk meer updates zullen krijgen.
  • Robots in de praktijk. De inzet van robotica is niet langer beperkt tot het magazijn of de fabrieksvloer. Nu 5G klaar is om deze snelgroeiende trend verder te versnellen, moet elke onderneming opnieuw nadenken over haar toekomst met het oog op robotica. Leidinggevenden zijn verdeeld in hun visie op de manier waarop hun medewerkers robotica zullen omarmen: 45 procent zegt dat zijn medewerkers zullen worden uitgedaagd om uit te zoeken hoe ze met robots moeten werken, terwijl 55 procent gelooft dat zijn medewerkers gemakkelijk zullen uitvinden hoe ze met robots moeten werken.
  • Innovatie-DNA. Ondernemingen hebben toegang tot een ongekende hoeveelheid disruptieve technologie, zoals distributed ledgers, AI, extended reality en quantum computing. Om dit alles in goede banen te leiden – en om te evolueren met de snelheid die de markt vandaag de dag vraagt – zullen organisaties hun eigen unieke innovatie-DNA moeten vaststellen. Driekwart (76 procent) van de leidinggevenden is van mening dat de inzet voor innovatie nog nooit zo hoog is geweest, dus om het ‘goed’ te doen zijn nieuwe manieren van innoveren met ecosysteempartners en derde partijen nodig.

Misschien vind je deze berichten ook interessant