Home Bots & Business FOBT met Axians: steeds meer interesse in innovatie met AI

FOBT met Axians: steeds meer interesse in innovatie met AI

door Marco van der Hoeven

Innoveren betekent vooral ruimte maken voor innovatie in je organisatie, op basis van een duidelijk beeld van de toekomst. Doel is om daadwerkelijk waarde toe te voegen voor de eigen organisatie, èn de klanten. Axians brengt dit al enkele jaren in praktijk, en met succes. Executive People spreekt met Edwin Kanis, director marketing & innovation, over de manier waarop Axians praktisch invulling geeft aan het abstracte begrip innovatie.

“In de vijf jaar dat Axians nu bestaat is innovatie altijd een integraal onderdeel geweest van de groeistrategie”, zegt Edwin Kanis, director marketing & innovation bij Axians. “Die groei heeft twee componenten: de ene is externe groei, door acquisities zoals we die de afgelopen jaren verschillende  keren hebben gedaan. De andere is innovatie. Waarbij we innovatie zien als vernieuwing van onze dienstverlening. Daarbij willen we zowel het portfolio actualiseren, als een nieuw portfolio bouwen.”

Innovatie is voor Axians geen vrijblijvende exercitie. Kanis: “De afgelopen jaren hebben we innovatie volledig ingebed in onze organisatie. Daar hebben we expliciet de ruimte en faciliteiten voor gecreëerd. Binnen ons moederbedrijf maakt ieder bedrijf zijn eigen businessplannen, ondernemerschap staat dan ook centraal. In het verleden was het niet meer dan aardig wanneer er iets over innovatie instond, maar dat vrijblijvende karakter is wel verdwenen. Het is nu echt noodzakelijk om in alle businessplannen een duidelijk eigen hoofdstuk over innovatie op te nemen.”

Horizon

Dat gaat vrij ver, met een horizon van tenminste drie jaar. “In die plannen kijken we naar wat we met innovatie gaan doen in het komende jaar, en wat we daar de komende drie jaar mee gaan doen. We zijn een netwerk van bedrijfsonderdelen, wat betekent dat je alles bij elkaar veel plannen hebt om te innoveren. Dit zorgt voor een continue innovation pipeline door de gehele organisatie heen en maakt het vervolgens cruciaal om ook plannen te maken om die innovaties in praktijk daadwerkelijk door te voeren.”

Onderdeel van de faciliteiten die Axians Nederland daarvoor in het leven heeft geroepen is bijvoorbeeld een innovatiehub. Daarin stimuleren we het doorvoeren van innovaties in de organisatie. Dat doen we met wat wij een Big Bet noemen, wat concreet betekent dat in een periode van drie tot vier jaar tijd een daadwerkelijke businesstransformatie wordt doorgevoerd. Dus niet zoiets als de upgrade van een softwaretoool van versie 1 naar versie 2, maar een èchte verandering, zoals het opzetten van nieuwe business of een nieuw businessmodel.”

Fundamentele investeringen

Hij noemt een voorbeeld: “Zo zijn we drie jaar geleden ook aan onze security-business unit begonnen. Dat begon bij nul, maar is in die tijd uitgegroeid tot een volwassen en volwaardige business unit. Die is anderhalf jaar geleden aangevuld met een mooie acquisitie, en daar doen we nu goede business mee. Op die manier kun je dus de Big Bet invullen met fundamentele investeringen op de lange termijn, waarmee we onze business met de markt mee transformeren.”

Deze visie is de basis voor de organisatie in Nederland, maar ook voor die van het moederbedrijf Vinci Energies. Daar is voor heel Europa het programma Energise voor opgezet. “Ook daarin is funding beschikbaar voor innovatie. Ook op het niveau van de overkoepelde Axians brand, dat van oorsprong Frans is, is budget vrijgemaakt. Daarnaast is er nog het project Leonard van Vinci Energies, een laboratorium voor energietransitie en digitale transformatie. Dat laboratorium helpt de verschillende onderdelen om fundamentele investeringen die uiteindelijk ten goede komen aan de klanten. Die hele structuur is de motor geworden voor alle innovatie in onze organisatie, waardoor we flexibel en snel kunnen bewegen als de markt daarom vraagt.”

Innovatie dragen

De vraag die klanten hebben op innovatiegebied heeft volgens Kanis twee belangrijke componenten. De eerste is de vraag naar ICT infrastructuur. “Organisaties willen ervoor zorgen dat ze een infrastructuur hebben die de innovatie die daar bovenop komt kan dragen. Zowel op datacenter en netwerkgebied als op het gebied van security. De platformen waar de klanten mee werken komen steeds dichter bij elkaar, en software, de tweede component, is wat daarvoor zorgt. We zien dus steeds meer vraag om dat te automatiseren.”

“Als we een infrastructuur of applicatie uitrollen wordt dat steeds meer een geautomatiseerd proces, dat we digital agility noemen. Zo kun je snel een infrastructuur aanpassen aan wat je nodig hebt. Bijvoorbeeld met diverse cloud- en automation platformen.. Teneinde een flexibele digitale organisatie te zijn.”

Innovatiemanagers

Daar zijn vanuit de klant diverse executives bij betrokken: “Wat we veel zien is dat we op het gebied van infrastructuur te maken hebben met IT-managers en CIO’s. Maar wanneer het daadwerkelijk gaat over innovatie dan wordt dat al snel opgeschaald naar een meer business-georiënteerde Innovatiemanager. Innovatie is meestal niet ondergebracht bij IT, maar net als de CIO daarboven. Dat is voor ons interessant, want dat betekent dat we direct over oplossingen in gesprek gaan met de afdelingen die er ook echt mee naar de markt gaan.”

Hij constateert dat de innovatievraag in veel gevallen te maken heeft met het gebruik van data. “Je ziet dus projecten ontstaan rond bijvoorbeeld digital twins, data science en rapid application development ofwel low-code. Dat zijn de projecten die snel en zichtbaar waarde toevoegen aan wat er op de werkvloer gebeurt.”

AI

Dit hangt ook samen met AI. “Daar is steeds meer interesse in. Er zijn meerdere projecten waarbij we met AI voorspelbaarheid verhogen en besluitvorming verder helpen. We doen veel projecten met data-integratie uit verschillende systemen, om die data meer intelligence en context te geven en naar de gebruiker brengen om de besluitvorming te helpen.”

“Een stap verder gaan de projecten met een digital twin, waarbij je ook te maken hebt met een operationele omgeving, denk aan productie of logistiek. Die informatie combineer je met de gegevens die je al in de businessapplicaties hebt staan. Als je die bij elkaar brengt in je digital twin koppel je de volledige keten van gegevens in een organisatie aan elkaar. Daar zien we steeds meer mooie innovatieve projecten ontstaan, waar wij zelf ook voortdurend van leren.”

Misschien vind je deze berichten ook interessant