Home Geen categorie FOBT: Innovatie is geen kunstje, het moet in je bloed zitten

FOBT: Innovatie is geen kunstje, het moet in je bloed zitten

door Marco van der Hoeven

Innovatie is geen project met begin en eind: het is een continu proces, aldus Anton Loeffen, CEO van Eshgro. Continu innoveren levert dan twee belangrijke voordelen op: ten eerste wordt adoptie een doorlopend proces, omdat verandering in de cultuur van het bedrijf zit. Ten tweede worden bedrijven weerbaarder en wendbaarder. Uitermate belangrijk in onzekere coronatijden als deze.

De tijd dat innovatie was voorbehouden aan de Henry Ford’s onder ons is voorbij. Innovatie is vandaag de dag een continu proces dat onderdeel is of zou moeten zijn van de reguliere bedrijfsvoering. De mens deed er lang over om tot hier te komen, legt Anton Loeffen, CEO van IT-dienstverlener Eshgro, uit. ‘Dat we ons ontwikkelden van jager-verzamelaars tot landbouwgemeenschappen naar industrie, duurde millennia.’

Innovatie is geen doel op zich
Inmiddels is die ontwikkelsnelheid razendsnel: ‘Elke twee weken komt een nieuwe release van Office 365 uit. Is dat innovatie? Of kan je dat al geen innovatie meer noemen? Ik denk dat als je vernieuwing opneemt in je bedrijfsproces om voor te blijven of de drijfveer te zijn van veranderende marktomstandigheden, dat je dan echt innovatie bedrijft. Maar het moet geen doel op zich zijn, maar vanuit een visie of drive ontwikkeld worden.’

‘Er zijn verschillende soorten visies die leiden tot innovatie: je kunt een passie hebben voor je vak en kansen zien om het te verbeteren, of je wilt competitief zijn en hebt een commerciële doelstelling waar innovatie voor nodig is. Dat is ook afhankelijk van de marktsituatie. Eshgro is bijvoorbeeld ontstaan vanuit onze achtergrond in software-ontwikkeling waarvan wij dachten: dat kan slimmer’, vertelt Loeffen.

Wat kan ik verbeteren voor mijn eindgebruiker?
Hij gaat verder: ‘Ik heb een sterke visie, namelijk dat innovatie geen kunstje is. Het moet in je bloed zitten, ingebed in alle elementen om continu te kunnen veranderen. De beste leidraad voor de verandering is de vraag: hoe kan ik het beter maken voor de gebruiker voor wie de innovatie is? Daarbij moet je een fijne balans vinden in wat de klant wil en je eigen visie, want soms weten gebruikers niet wat ze willen.’

Als voorbeeld noemt hij de iPhone: ‘Mensen wisten niet dat ze een telefoon zonder knoppen wilden, maar nu zie je niet anders.’ Of de gebruiker nu bewust is van wat hij wil of niet, hij moet altijd meegenomen worden in innovatie, vertelt Loeffen: ‘Maak van innovatie een continu proces, waarbij je probeert cyclisch te werken, zodat mensen meegenomen kunnen worden en eventueel hun bijdrage kunnen leveren. Maak het geen megalomaan project.’

Sneller, eenvoudiger en veiliger
Vanuit de visie van Eshgro wordt innovatie gezocht op drie vlakken, vertelt Loeffen: ‘Onze aandachtspunten zijn sneller, eenvoudiger en veiliger als het gaat om innovatie. Daar willen we het verschil mee maken, maar dat doen we altijd in communicatie met de wereld om ons heen, dus onze klanten en partners. Wat we terugkrijgen als feedback nemen we mee in de continue iteratie van onze producten en diensten.’

Klanten worden uiteraard ook ondersteund in innovatie, al voordat ze een traject met Eshgro ingaan. ‘Eigenlijk doen we geen harde verkoop. We delen kennis met onze klanten door middel van workshops, webinars, klankbord- en strategiesessies. We laten ze kennismaken met onze visie en vragen naar hun visie en strategie. We doen dan een rollenspel: hoe kan ik ook werken? En dat zetten we af tegen hoe het nu gaat.’

Inzicht in kosten en gebruik
‘Als hun situatie en wens in beeld is, geven we onze kijk en laten we zien hoe we kunnen helpen in de realisatie van de nieuwe situatie. Maar we halen ook informatie over de klantbehoefte uit de markt’, vertelt Loeffen. Een goed voorbeeld van een klantbehoefte is het verkrijgen van inzicht in kosten en de verdere automatisering van standaard IT-processen. De oplossing die Eshgro kan bieden, is Smarter 365, vertelt Loeffen.

Smarter 365 geeft onbeperkt inzicht in alle bedrijfskritische applicaties, zoals Microsoft 365, die een organisatie in gebruik heeft. In deze omgeving zijn kosten inzichtelijk, zelfs tot het niveau ‘gemiddelde prijs per gebruiker’, en een voorspelling daarvan gebaseerd op gedrag. ‘Kosten kunnen ook gedecentraliseerd worden, waarbij budgetten worden toegekend aan een team. Het team kan dan zelf invullen hoe het budget wordt uitgegeven.’

IT betrokken vanuit innovatie
De oplossing stelt een organisatie ook in staat om patches en updates te automatiseren en de verantwoordelijkheid voor een applicatie te leggen bij de eindgebruiker. Geeft IT dan de controle uit handen? ‘IT is zeker betrokken, maar vanuit innovatie. Samen met ons denken ze na over verbeteringen. IT wordt zodoende de drijvende kracht achter innovatie en een actieve begeleider van de business in de adoptie van nieuwe technologie.’

Door innovatie op te nemen in alledaagse processen ontstaat een groot voordeel: adoptie wordt minder een issue. ‘Innovatie betekent verandering en kan daarom weerstand oproepen in een organisatie. Maar door continu te innoveren betrek je gebruikers al in een vroeg stadium in de innovatie, waarbij ze dat enthousiasme weer kunnen overdragen aan collega’s. Zo worden gebruikers ambassadeurs van innovatie.’

Persoonlijke beleving met PowerPoint
Als eenvoudig, maar typisch voorbeeld van hoe gebruikers mee kunnen in dagelijkse technologische innovatie, noemt Loeffen het gebruik van PowerPoint. ‘Hoe de oplossing eruitziet is per gebruiker verschillend, gebaseerd op gedrag. Als je ook hardop oefent met PowerPoint krijg je persoonlijke tips over je presentatie-skills. Dat geeft een hele andere dynamiek dan als je een oplossing aanbiedt die niet meegroeit met de gebruiker.’

Continue innovatie moet worden gedragen door het leiderschap, aldus Loeffen, en wel om twee redenen: ten eerste zijn bedrijven die innovatie niet meenemen in het bedrijfsproces kwetsbaarder tijdens crises, zoals COVID-19. Ten tweede ontstaat in organisaties die geen ruimte geven aan technologische innovatie shadow-IT. Businessgebruikers zoeken dan zelf naar manieren om beter ondersteund te worden in hun werk.

Innovatie in tijden van COVID-19
Om met het eerste te beginnen: in deze coronacrisis moeten bedrijven wel innoveren, vertelt Loeffen: ‘Traditionele organisaties die medewerkers geen mogelijkheid geven om thuis te werken, waar dat wel kan, verminderen hun productiviteit en efficiëntie, wat zich zal vertalen in het bedrijfsresultaat. Mocht het bedrijf het dan al overleven, is het maar de vraag of medewerkers blijven. En het zullen niet de slechtste medewerkers zijn die vertrekken.’

De tweede reden waarom het leiderschap van een organisatie innovatie moet dragen, is het voorkomen van shadow-IT. Iedereen met een zakelijke creditcard kan tegenwoordig oplossingen uit de cloud in gebruik nemen en zal dat ook doen als ze niet ondersteund worden. ‘Een salesteam dat efficiënter en effectiever wil communiceren met zijn klanten, gaat niet wachten op IT of het management. Die nemen zelf een CRM-oplossing in gebruik.’

Tachtig/twintigregel van innovatie en onderhoud
Als innovatie onderdeel is van het continue bedrijfsproces, verschuift ook de verhouding tussen onderhoud en innovatie. ‘Op dit moment is IT tachtig procent van zijn tijd bezig met het aanhouden van de lichten en wellicht twintig procent met innovatie. Dat kan omdraaien, mits technologie wordt gezien als gemeengoed. Dat betekent meer automatiseren en de I van IT, informatie dus, leidend maken.’

Lange tijd is gewerkt aan het efficiënter maken van bestaande, maar starre processen. En dat terwijl IT juist effectievere, flexibelere processen ondersteunt, aldus Loeffen. ‘Als je alleen al kijkt naar Office 365: mijn beleving is radicaal anders dan de jouwe. Als je dan elke twee weken verbeteringen doorvoert, wat zou er dan over een jaar al mogelijk kunnen zijn? Dát is continue innovatie. En dat is ook bereikbaar voor onze klanten.’

 

Misschien vind je deze berichten ook interessant