Home Bots in Society Amsterdam tweede op wereldwijde ranglijst AI

Amsterdam tweede op wereldwijde ranglijst AI

door Pieter Werner

Amsterdam staat op plek 2 in de wereldwijde Global Cities’ AI Readiness Index voor steden tot 3 miljoen inwoners, één plek achter koploper Stockholm. Deze index meet hoe steden voorbereid zijn op uitdagingen gerelateerd aan artificiële intelligentie (AI). Amsterdam scoort hoog omdat de stad een duidelijke visie heeft hoe AI haar inwoners ten gunste kan komen en waarbij discriminatie wordt tegengegaan. De index is gebaseerd op onafhankelijk onderzoek van strategisch advieskantoor Oliver Wyman.

Het onderzoek stelt dat AI de komende jaren een allesbepalende rol in ons leven zal spelen. Met name in steden wordt de technologie al veel toegepast. Bijvoorbeeld bij het voorspellen van verkeersdrukte, het efficiënt verwerken van afval en het onderhouden van de openbare ruimte. Daarentegen heeft een slechte voorbereiding op de komst van AI zeer negatieve gevolgen. Het kan leiden tot banenverlies, maatschappelijke ongelijkheid en een bedreiging zijn voor de privacy. Kortom, een juiste voorbereiding op het goed inpassen van AI is van groot belang voor de toekomstige concurrentiepositie en de sociale cohesie van een stad.

Resultaten Amsterdam

Het onderzoek maakt onderscheid tussen vier elementen van AI-beleid, namelijk visie, implementatie, middelen en ontwikkelingstraject. Naast de uitstekende score op visie, scoort Amsterdam ook relatief hoog op de middelen die de stad tot haar beschikking heeft. Er zijn immers veel buitenlandse ondernemingen actief die investeren in kennisontwikkeling. Ook de Amsterdamse universiteiten leveren een belangrijke bijdrage op dit vlak.

Uit de enquête, die onderdeel uitmaakt van het onderzoek, blijkt dat Amsterdammers gemengde gevoelens hebben over de technologie. 64% van de ondervraagde Amsterdammers verwacht dat AI voordelen met zich meebrengt. Daar tegenover staat dat 42% verwacht dat hun baan binnen 10 jaar geautomatiseerd zal worden.

Huidige beleid

Om AI in goede banen te leiden heeft Gemeente Amsterdam een innovatieteam onder leiding van directeur Ger Baron. “Deze belangrijke erkenning geeft ons een extra stimulans om door te werken aan de AI-agenda voor Amsterdam”, aldus Baron. “AI-toepassingen hebben nu al verregaande impact op de samenhang van de stad, denk daarbij aan navigatie- of dating apps. We komen nu in de fase dat de gemeente AI kan inzetten voor het oplossen van grote maatschappelijke uitdagingen zoals armoedebestrijding, terrorisme en gezondheidszorg. Aan ons is de taak om AI voor iedere Amsterdammer voordelig te laten werken. Om dat te realiseren bouwen wij een eerlijk algoritme dat veilig is.”

Coen Degen, Partner bij OIiver Wyman: “Het onderzoek laat zien dat Amsterdam dit onderwerp serieus neemt en dat de stad er goed voor staat. Tegelijkertijd benadrukt het ook dat er voor steden nog veel uitdagingen liggen om goed voorbereid te zijn op verdere inpassing van AI, ook voor Amsterdam. De gemeente moet blijvend aandacht besteden aan deze ontwikkeling, omdat de impact van AI op de samenleving nog niet te overzien is.”

De index

De totale index bestaat uit 105 steden ingedeeld op basis van aantal inwoners. Uit het onderzoek blijkt dat grote steden vaak superieure middelen tot hun beschikking hebben. Daartegenover staat dat kleine steden vaak een duidelijkere visie hebben. Hierdoor zijn ze mogelijk beter gepositioneerd voor de toekomst. Opvallend is dat geen enkele stad hoog scoort op alle vier de deelgebieden van het onderzoek.

Het onderzoek waarschuwt iedere stad dat bestaand AI-beleid vaak de maatschappelijke en economische gevolgen over het hoofd zien. Daarnaast roept het onderzoek op tot meer samenwerking tussen stadsbesturen en het bedrijfsleven om de groeiende kenniskloof op de arbeidsmarkt inzichtelijk te maken. Gemeente Amsterdam heeft in het huidige AI-beleid deze beide uitdagingen tot speerpunten gemaakt.

Misschien vind je deze berichten ook interessant