Home Bots & Business AI transformeert het netwerk

AI transformeert het netwerk

door Pieter Werner

Volgens IT-managers zal artificial intelligence de meest disruptieve technologie worden voor de netwerkmarkt. Dat is een van de uitkomsten uit het jaarlijkse onderzoek onder meer dan 2.000 IT-managers, dat zijn weerslag heeft in het Global Netwerking Trends Report 2020. Dit zal leiden tot een toename van de investeringen in AI, en wat Cisco noemt ‘intent based networking’.   

Digitale business

Het netwerk is de basis voor digitale business. Tegelijkertijd bevindt het netwerk zich midden in een van de grootste evoluties sinds de introductie van internet, waardoor IT-managers en hun teams kunnen innoveren. Cisco heeft meer dan 2000 IT-managers en netwerkstrategen gevraagd naar de huidige staat van hun netwerk en hoe zij hun investeringen prioriteren.

Status quo doorbreken

“IT-teams houden momenteel complexe, bedrijfskritische netwerken in de lucht die steeds meer data opleveren. Maar het gebruik van die data voor het verbeteren van de operatie, security of de zakelijke impact van het netwerk, vereist nieuwe tools. Daarom gaan IT-teams graag over op intent-based networking, AI en machine learning – omdat de business dat vereist,” zegt Scott Harrell, Senior Vice President en General Manager, Cisco Enterprise Networking. “AI zal IT helpen om de status quo te doorbreken. Met predictive analytics en AI-gebaseerde operaties zullen IT-teams niet meer al hun tijd kwijt zijn met het in stand houden van de status quo, maar nieuwe zakelijke innovaties mogelijk maken.”

De belangrijkste bevindingen van het Global Networking Trends Report and Survey zijn:

 • IT-managers verwachten dat in de komende vijf jaar nieuwe draadloze technologieën, door IoT en AI mogelijk gemaakte operaties en de detectie van dreigingen en het aanpakken daarvan, de grootste impact hebben op hun netwerkstrategie en -ontwerp.
  • Topprioriteit voor IT-managers en netwerkstrategen is het maximaliseren van de zakelijke waarde van IT en het beter afstemmen van IT op de behoeften van de business.
  • Bijna 40 procent van de IT-managers noemt het maximaliseren van de zakelijke waarde van IT hun belangrijkste prioriteit – belangrijker dan het vereenvoudigen van de operaties, het optimaliseren van de productiviteit van werknemers en het minimaliseren van security events.
  • Om dit te bereiken denken de managers en strategen dat investeringen in AI-technologieën cruciaal is. Bijna de helft van de netwerkstrategen verwacht dat meer gebruik maken van analytics en AI het ideale netwerk dichterbij brengt.
 • Intent-based networking komt eraan, waardoor organisaties verder kunnen bouwen op hun software-defined networking fundamenten.
  • Vier van de tien van de ondervraagden claimen op zijn minst één SDN-implementatie te hebben in een van hun netwerkdomeinen.
  • Slechts 4 procent van de respondenten geeft aan dat hun netwerken verder zijn dan SDN en intent-based zijn, 35 procent denkt dat hun netwerken binnen twee jaar volledig intent-based zijn.
  • Gevraagd om aan te geven waar binnen Cisco’s Digital Network Readyness Model hun netwerken zich momenteel bevinden, geeft slechts 28 procent aan dat zij een servicegedreven of intent-based netwerk hebben bereikt. Gevraagd naar waar hun netwerken binnen twee jaar zijn, denken 78 respondenten dat zij verder gaan dan software defined; richting servicegedreven en intent-based netwerken.
 • IT-managers en strategen zijn klaar voor AI en automatisering.
  • Slechts 18 procent denkt dat gebrek aan AI-maturiteit een obstakel is voor netwerkmodernisering.
  • 72 procent van de respondenten is van plan om de komende twee jaar te komen tot door AI aangestuurde voorspellende inzichten en voorgeschreven remediëring.
  • 94 procent van de respondenten gelooft binnen twee jaar een software defined wide area netwerk (SD-WAN) te hebben. 47 procent van degenen die een SD-WAN heeft plannen voor een AI-geoptimaliseerd WAN binnen twee jaar.
 • IT-operaties worstelen om van reactief naar proactief te gaan, wat een betere afstemming met de business in de weg staat.
  • Meer dan 75 procent van de IT-managers en strategen denken dat hun organisaties niet predictive zijn of voor de business geoptimaliseerd.
  • Een mogelijke reden waarom IT-teams niet proactiever zijn geworden is de hoeveelheid tijd die gespendeerd wordt aan het handhaven van de status quo van het netwerk. 73 procent van de teams spenderen meer dan de helft van hun tijd hieraan.
  • Een andere barrière wordt gevormd door operationele silo’s. 29 procent van de organisaties geeft aan dat de coördinatie met andere IT-teams hun belangrijkste tijdvretende activiteit is. Nog eens 27 procent zegt dat de silo’s en de operationele benadering voor afzonderlijke netwerkdomeinen hun afhoudt van het moderniseren van hun netwerken.
 • IT-managers en strategen maken zich geen zorgen over gebrek aan vaardigheden.
  • Managers en strategen hebben vertrouwen in het vermogen van hun teams om toekomstige netwerkuitdagingen op te pakken. Een derde van de IT-managers denkt dat hun teams buitengewoon goed voorbereid zijn om te voldoen aan alle eisen die een toekomstig netwerk stelt, nog eens 40 procent denkt goed voorbereid te zijn en slechts 7 procent denkt helemaal niet voorbereid te zijn.
  • Toch blijft gebrek aan vaardigheden een barrière voor een kwart van de IT-teams, volgens 27 procent van de IT-managers is gebrek aan de noodzakelijke vaardigheden het belangrijkste obstakel voor de transitie naar een geavanceerd netwerk.
  • Voor 22 procent van de IT-managers is het opnieuw trainen en verder trainen van hun medewerkers een topprioriteit.

Cisco 2020 Global Netwerking Trends Report is hier te downloaden

Misschien vind je deze berichten ook interessant