Home Bots in Society ‘AI sleuteltechnologie voor overheid’

‘AI sleuteltechnologie voor overheid’

door Marco van der Hoeven

De Nederlandse regering heeft, samen met bedrijven en universiteiten, tien strategische technologieën geformuleerd, waaronder kunstmatige intelligentie (AI), om de nationale economie en veiligheid te versterken en maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. Deze ontwikkeling is vastgelegd in de Nationale Technologiestrategie, goedgekeurd door de ministerraad op voorstel van minister Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat.

Deze strategie benadrukt het belang van technologische ontwikkelingen voor de toekomst van Nederland, zowel in termen van werkgelegenheid als inkomsten, en streeft naar het behouden van Nederland’s concurrentiepositie in een snel veranderende, wereldwijde technologische landschap. AI speelt hierin een centrale rol, gezien de veelzijdige toepassingen en potentieel voor innovatie.

In de strategie is een lijst opgenomen van technologieën waar Nederland zich op gaat richten. Deze omvatten onder andere optica, geïntegreerde fotonica, quantumtechnologie, groene chemische productieprocessen, en biotechnologie. AI en dataverwerking staan prominent op deze lijst, onderstrepend hoe belangrijk deze velden zijn voor de toekomstige economische en maatschappelijke ontwikkelingen van Nederland.

De ambities voor deze technologieën zijn specifiek geformuleerd, met duidelijke doelstellingen voor 2035. Dit omvat onder andere wereldleiderschap in geïntegreerde fotonica en een vooraanstaande positie in de EU voor quantumtechnologie. Het doel is om de meeste kansen te benutten in deze technologieën, waarbij AI en datatechnologieën een sleutelrol spelen.

Minister Adriaansens benadrukte de noodzaak van strategische keuzes in het licht van toenemende schaarste op het gebied van energie, grondstoffen, personeel en ruimte. De minister gaf aan dat deze technologische focus essentieel is voor het behoud van Nederland’s positie als een innovatief en handelsgericht land. De Nationale Technologiestrategie, met gerichte investeringen, wordt gezien als cruciaal voor het waarborgen van een leefbaar en veilig Nederland in de toekomst.

De aangekondigde strategie maakt deel uit van een breder, missiegedreven innovatiebeleid. Dit beleid is gericht op sectoren waar Nederland een sterke wetenschappelijke positie heeft en waarin aanzienlijke maatschappelijke en economische impact wordt verwacht. Samen met het Kennis- en Innovatieconvenant (KIC), zet de regering samen met partners jaarlijks 5,7 miljard euro in op innovatie binnen deze sleuteltechnologieën. Dit duidt op een significante inzet van middelen en samenwerking om Nederland aan de vooravond van technologische ontwikkelingen te houden.

Beeld: credit Rijksoverheid/Olivier Middendorp

Misschien vind je deze berichten ook interessant