Home Bots & Brains ‘AI gaat zo snel dat de wetgeving het niet bijhoudt’

‘AI gaat zo snel dat de wetgeving het niet bijhoudt’

door Maaike Verschuren

Aimee van Wynsberghe, Assistant Professor of Ethics and Robotics aan de TU Delft, onderzoekt ethische vraagstukken die in het bedrijfsleven ontstaan over AI en Robotics. Ze ziet dat innoverende organisaties vaak doen wat wettelijk is toegestaan, maar dat daarbij weinig vragen worden gesteld over de ethiek. Wynsberghe vertelt hierover in een artikel op Executive People.

Het onderzoek dat Wynsberghe doet is breed. Zo kijkt ze naar privacy, het verzamelen van data en het gebruik van materialen. Maar ook naar de effecten van batterijen in robots en smartphones. Het valt Wynsberghe op dat veel grote bedrijven zich graag ethisch willen opstellen, maar een steuntje in de rug nodig hebben.

Andere organisaties maken zich zorgen over de vertragende werking van aandacht aan ethiek op de snelheid waarmee ze nieuwe innovaties in de markt kunnen zetten.

Mensenrechten en robotics

Naast haar academische onderzoek is Wynsberghe ook medeoprichter van de Foundation for Responsible Robotics. Met deze non-profit organisatie willen zij en haar collega’s een keurmerk ontwikkelen voor ‘verantwoorde’ robotics.

Bij dit keurmerk kijken ze naar verschillende aspecten. Bijvoorbeeld naar het datagebruik en de opslag en de verbruikte materialen. Daarnaast vindt Van Wynsberghe het ook belangrijk dat er aandacht wordt geschonken aan mensenrechten. Zij ziet hier een kans om het anders aan te pakken dan in de kledingindustrie.

Uitgangspunt ontwikkeling AI

We in ieder geval met elkaar in gesprek gaan, stelt Van Wynsberghe in het artikel. “Als er iets mis gaat moet je kunnen weten waar het mis is gegaan. We hebben nu de kans om dat goed te organiseren in de ontwikkeling van AI. Laten we daar met alle slimme mensen die daar mee bezig zijn goed over nadenken.”

Door meer aandacht te geven en onderzoek te doen naar de ethische kant van robotics en AI, hoopt Van Wynsberghe dat het duidelijk wordt voor de politiek waar ‘open plekken’ zijn in de wetgeving.

Misschien vind je deze berichten ook interessant