Home Geen categorie AI domineert datacentermarkt

AI domineert datacentermarkt

door Pieter Werner

Er hangt een grote schaduw boven de datacenterindustrie richting 2024. Door de toenemende vraag naar artificial intelligence (AI)-toepassingen groeit de vraag naar datacenterservices enorm. Daar staat tegenover dat ook de druk om het energieverbruik, de kosten en de uitstoot van broeikasgassen te verminderen onverminderd hoog is. Deze spagaat is voelbaar in de hele sector.

Volgens Vertiv zullen de volgende trends in 2024 de datacentermarkt bepalen:

1 AI bepaalt de standaard voor nieuwe implementaties en retrofits: De stijgende vraag naar AI-toepassingen zet organisaties onder druk om hun bedrijfsvoering ingrijpend te veranderen. Verouderde datacenters zijn onvoldoende geschikt om de rekendichtheid te bieden waar AI om vraagt en het ontbreekt veel organisaties aan de infrastructuur die nodig is om gebruik te maken van vloeistofkoeling. Daarom zullen steeds meer organisaties zich het komende jaar realiseren dat halve maatregelen niet langer toereikend zijn. In plaats daarvan zullen ze kiezen voor ‘nieuwbouw’ – steeds vaker met prefab modulaire oplossingen die een korte implementatietijd hebben – of grootschalige retrofits die hun stroom- en koelingsinfrastructuur fundamenteel veranderen. Zulke ingrijpende veranderingen bieden kansen om milieuvriendelijkere technologieën en werkwijzen te implementeren. Een voorbeeld hiervan is vloeistofkoeling voor AI-servers, toegepast in combinatie met luchtgekoeld thermisch beheer, om de volledige datacenterruimte te ondersteunen.

2 De zoektocht naar alternatieven voor energieopslag uitbreiden: Nieuwe technologieën en benaderingen voor de opslag van energie hebben in de praktijk bewezen dat ze op slimme wijze met het elektriciteitsnet kunnen integreren. Ze helpen bedrijven met datacenters om een belangrijke doelstelling te realiseren, namelijk zo min mogelijk gebruik maken van generatoren die veelal op diesel draaien. Battery energy storage systems (BESS) bieden een langere runtime door de belasting naar behoefte en voor een langere duur te verschuiven. Daarnaast bieden deze systemen de optie van naadloze integratie met alternatieve energiebronnen, zoals zonne-energie en brandstofcellen. Dit draagt bij aan een minimale inzet van generatoren en verkleint de nadelige invloed daarvan op het milieu. Daarom zullen BESS-installaties in 2024 steeds gebruikelijker worden. Uiteindelijk zullen ze zich ontpoppen tot “bring your own power” (BYOP)-oplossingen die voorzien in de capaciteit, betrouwbaarheid en kosteneffectiviteit die nodig is om tegemoet te komen aan de vraag naar ondersteuning voor AI-toepassingen.

3 Bedrijven kennen een hogere prioriteit toe aan flexibiliteit: Cloud- en colocation providers zetten actief in op nieuwe implementaties om in de toenemende vraag te kunnen voorzien. Organisaties met datacenters zijn eerder geneigd meer variatie aan te brengen in hun investeringen en implementatiestrategieën. AI speelt hierbij een rol, omdat organisaties worstelen met de vraag hoe ze de technologie het beste kunnen inschakelen en toepassen, en tegelijkertijd hun duurzaamheidsdoelstellingen kunnen behalen. Organisaties kunnen gaan kijken naar on-premise capaciteit ter ondersteuning van in eigen beheer ontwikkelde AI-oplossingen. Daarnaast kan de populariteit van AI edge computing-toepassingen een duwtje in de rug geven. De verwachting is dat veel organisaties prioriteit gaan geven aan:

  • Het stapsgewijs opvoeren van hun investeringen, waarbij zij zwaar zullen leunen op kant-en-klare modulaire oplossingen
  • Service en onderhoud om de levensduur van legacy apparatuur te verlengen.

Dergelijke diensten kunnen aanvullende voordelen met zich meebrengen. Zo maken ze het bijvoorbeeld mogelijk om operationele processen te optimaliseren om capaciteit vrij te maken binnen dichtbezette datacenteromgevingen en tegelijkertijd de energie-efficiëntie op te voeren. Organisaties kunnen op vergelijkbare wijze de Scope 3-uitstoot reduceren door het verlengen van de levensduur van bestaande servers in plaats van die te vervangen en af te danken.

4 Beveiliging vormt een struikelblok in de race naar de cloud: Gartner voorspelt dat de uitgaven aan publieke clouddiensten in 2024 met 20,4% zullen toenemen. De massale overstap naar de cloud vertoont dus geen tekenen van afzwakking maar zet cloudproviders onder druk om snel de capaciteit op te voeren om ondersteuning te bieden voor AI- en high performance computing (HPC)-toepassingen. Daarnaast zullen zij een beroep blijven doen op colocation partners in alle delen van de wereld om deze capaciteitsuitbreiding mogelijk te maken. Volgens Gartner is 80% van alle CIO’s van plan om in 2024 hun investeringen in cybersecurity en informatiebeveiliging op te voeren. De wet- en regelgeving voor gegevensbescherming in verschillende landen en regio’s kunnen bedrijven voor complexe uitdagingen op beveiligingsgebied stellen voordat de inspanningen voor standaardisering op dit gebied hun vruchten afwerpen.

“AI en de invloed daarvan op de rekendichtheid en het energieverbruik binnen datacenters zijn uitgegroeid tot de dominante thema’s binnen onze branche”, zegt Giordano Albertazzi, CEO van Vertiv. “Het vinden van manieren om klanten te helpen om zowel ondersteuning te bieden voor AI-toepassingen als een vermindering van het energieverbruik en de uitstoot van broeikasgassen te realiseren, is een enorme uitdaging. Dit vraagt om nieuwe samenwerkingsverbanden tussen datacenters, chip- en serverfabrikanten en leveranciers van infrastructuuroplossingen.”

 

Misschien vind je deze berichten ook interessant