Home Bots in Society 24 miljoen extra voor kunstmatige intelligentie, medische- en watertechnologie startups

24 miljoen extra voor kunstmatige intelligentie, medische- en watertechnologie startups

door Marco van der Hoeven

Het kabinet trekt opnieuw 24 miljoen euro uit voor startups die kunnen groeien dankzij kennis uit onderzoek. Het gaat om drie samenwerkingen tussen innovatieve bedrijven, universiteiten, andere kennisinstellingen en (durf)investeerders op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI), medische- en watertechnologie. Minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) en staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) maakten vandaag de uitkomst van deze tweede tender van de zogenoemde Thematische Technology Transfer-regeling (TTT) bekend.

In september 2019 stelden beide bewindspersonen hetzelfde bedrag beschikbaar voor samenwerkingen op het gebied van regeneratieve geneeskunde, smart systems en circulaire oplossingen. Deze ondersteuning heeft inmiddels geleid tot de eerste investeringen zoals in een startup die een biologisch medicijn tegen trombose ontwikkelt. Dergelijke startups kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de Nederlandse missies op het terrein van klimaat, gezondheid, voedsel en veiligheid.

Minister Van Engelshoven (OCW): “Het is goed om te zien dat kennisinstellingen zich gezamenlijk inspannen om ook in de coronaperiode hun opgebouwde kennis over te dragen aan de samenleving en de markt voor het aanpakken van maatschappelijke vraagstukken. Hiermee onderstrepen we bovendien dat het belangrijk is te investeren in onderwijs en onderzoek.”

Staatssecretaris Keijzer (EZK): “Met deze gerichte financiële ondersteuning voor innovatie kunnen de komende jaren enkele tientallen nieuwe kennisintensieve bedrijven van de grond komen. Nederland is Europees innovatieleider en dat willen we blijven. Deze regeling richt zich op technologische samenwerking tussen wetenschap en ondernemers en geeft een impuls aan onze toekomstige banen en inkomsten. Het is belangrijk dat we ons in de huidige economische crisis op innovatie voor zowel de korte als de lange termijn richten.”

Kunstmatige intelligentie benutten voor zorg en veiligheid

Elk consortium krijgt 8 miljoen euro van de beschikbare 24 miljoen euro. De eerste samenwerking gaat zich richten op het toepassen van kunstmatige intelligentie binnen de thema’s zorg en veiligheid. Onder coördinatie van de Universiteit van Amsterdam nemen vijf Nederlandse universiteiten, vier universitair medische centra, het Centrum voor Wiskunde en Informatica en de Eindhovense durfinvesteerder LUMO Labs deel.

Medische technologie voor verbeteren diagnoses en behandelingen

Dit consortium (vier technische universiteiten, universitair medische centra in Rotterdam, Nijmegen en Maastricht en de Amsterdamse durfinvesteerder Innovation Industries) bundelt de krachten voor meer succesvolle medische technologie. Ze bouwen aan een nationaal en open programma dat in een vroege fase de juiste kennis en expertise bij elkaar brengt en de marktgang van medische technologische innovaties versnelt voor bijvoorbeeld betere of minder belastende diagnoses en behandelingen.

Watertechnologie voor hergebruik en opslag van energie

Netherlands Enabling Watertechnology (NEW), het consortium voor watertechnologie, krijgt ook € 8 miljoen. Het consortium bestaat uit Wetsus, Rijksuniversiteit Groningen, Deltares en Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij Noord-Nederland (NOM). NEW stimuleert starters met initiatieven op het gebied van watertechnologie om zo de transitie naar een circulaire, duurzame en klimaat-neutrale economie te versnellen, bijvoorbeeld op het gebied van water- en grondstoffenhergebruik en productie en opslag van energie uit water.

De Nederlandse TTT-regeling werd recent nog door de Europese Commissie uitgeroepen als een voorbeeld op het gebied van kennisoverdracht. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) hebben de drie consortia geselecteerd.

Misschien vind je deze berichten ook interessant