Home People in Robotics UvA benoemt tweede universiteitshoogleraar artificiële intelligentie

UvA benoemt tweede universiteitshoogleraar artificiële intelligentie

door Pieter Werner

De Universiteit van Amsterdam benoemt dr. Ivana Išgum per 1 september 2019 tot nieuwe universiteitshoogleraar op de leerstoel AI and Medical Imaging. Ivana Išgum is, na de recent benoemde universiteitshoogleraar Maarten de Rijke, de tweede van vier nieuw te benoemen universiteitshoogleraren die zich gaan richten op de interdisciplinaire benadering van artificiële intelligentie en haar impact.

Gezondheidskosten verlagen

De afgelopen jaren heeft het gebruik van AI-technieken in de medische beeldvorming zich sterk ontwikkeld. De methoden zijn steeds beter in staat om CT- en MRI-onderzoeken te interpreteren en om gecombineerde datasets te analyseren. Er wordt verwacht dat AI de sleutel is om de kwaliteit van leven te verbeteren en tegelijkertijd de gezondheidskosten te verlagen. De verwachte sterke toename van het gebruik van AI-technieken gaat gepaard met maatschappelijke en economische, ethische en juridische gevolgen. Er is een duidelijke behoefte om deze en andere maatschappelijke vraagstukken parallel aan de technologische ontwikkelingen op het gebied van AI aan te pakken voordat AI kan worden geïmplementeerd.

Prognose patiënten

Als universiteitshoogleraar zal Išgum nieuw onderzoek initiëren met betrekking tot de technische vooruitgang van AI-beeldvormingsonderzoek en de implementatie in de klinische praktijk en de maatschappelijke impact ervan. Rector Karen Maex: ‘Het onderzoek van Ivana Išgum en haar groep bij het Image Sciences Institute van UMC Utrecht richt zich op de ontwikkeling van algoritmes voor kwantitatieve analyse van medische beelden om automatische diagnose en prognose van patiënten mogelijk te maken. Dit sluit perfect aan op wat wij met deze leerstoel voor ogen hebben. Ik ben dan ook blij om Ivana en haar groep te mogen verwelkomen aan de UvA’.

Over Ivana Išgum

Ivana Išgum (1973) is universitair hoofddocent aan het UMC Utrecht. Zij geeft daar leiding aan de Quantitative Medical Image Analysis (QIA) groep van het Image Sciences Institute. Haar groep richt zich op de ontwikkeling van algoritmes voor kwantitatieve analyse van medische beelden om automatische diagnose en prognose van patiënten mogelijk te maken met behulp van machine learning en deep learning technieken. Naast onderzoek verzorgde Išgum onderwijs voor verschillende cursussen. Ze was betrokken bij de totstandkoming van een nationaal onderwijsprogramma voor promovendi op het gebied van medische beeldanalyse en organiseerde een zomercursus voor Nederlandse promovendi op dat gebied. Išgum verwierf verschillende grote subsidies en publiceerde in tal van wetenschappelijke tijdschriften.

Universiteitshoogleraren aan de UvA

De UvA heeft op dit moment vijf universiteitshoogleraren: Robbert Dijkgraaf, Alexander Rinnooy Kan, Patti Valkenburg, Frank Vandenbroucke en de recent benoemde universiteitshoogleraar AI and Information Retrieval Maarten de Rijke. Met het instellen van de vier leerstoelen AI and Information Retrieval, Humanities and AI, AI and Medical Imaging en Law and Technology with special emphasis on AI wil de UvA een extra impuls geven aan het AI-onderzoek en -onderwijs aan de UvA. De nieuwe universiteitshoogleraren krijgen naast hun universiteitsbrede opdracht ook een facultaire opdracht. Ze worden geacht een impuls te geven aan wetenschappelijke ontwikkelingen die de traditionele disciplines overstijgen en zo een belangrijke bijdrage te leveren aan de profilering van de universiteit.

 

Misschien vind je deze berichten ook interessant