Home Geen categorie Subsidie voor Cyberweerbaarheidscentrum Maakindustrie

Subsidie voor Cyberweerbaarheidscentrum Maakindustrie

door Pieter Werner

Het Digital Trust Centre (DTC) en RVO, onderdeel van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, hebben aangekondigd subsidie te verlenen voor de oprichting van een cyberweerbaarheidscentrum voor de maakindustrie in Zuid-Holland. Dit centrum wordt het expertisecentrum en informatieknooppunt voor cybersecurity-vraagstukken binnen de gehele toeleveringsketen van de maakindustrie in Zuid-Holland.

Het Cyberweerbaarheidscentrum Maakindustrie Zuid-Holland is een initiatief van Hi Delta en Security Delta (HSD) samen met Koninklijke Metaalunie, FME, InnovationQuarter, Batenburg Techniek, Boers & Co, Hittech en Lely. Deze organisaties hebben een uitvoeringscoalitie gevormd achter het Cyberweerbaarheidscentrum. Deze coalitie zal nauw samenwerken met Cyberweerbaarheidscentra Brainport, Greenport & FERM, Centrum voor Veiligheid & Digitalisering (CVD) en Cyber Netwerk Drechtsteden.

Maakindustrie in Zuid-Holland

De maakindustrie staat, meer dan andere sectoren, onder druk als het gaat om cybersecurity. Dit komt doordat een groot gedeelte van de industrie met twee netwerken werkt: niet alleen hun IT, maar ook hun OT (Operationele Technologie) omgeving. Het Cyberweerbaarheidscentrum Maakindustrie Zuid-Holland wil bedrijven praktische tools bieden om hun cybersecurity te verbeteren. Daarnaast wil het centrum de uitdagingen van de sector aanpakken door een speciaal programma voor OT op te zetten, naast de aandacht voor IT.

Zuid-Holland is een logische locatie voor dit centrum, omdat Zuid-Holland de provincie is met de meeste maakbedrijven in Nederland. Deze meer dan 6.000 bedrijven zijn bijna uitsluitend MKB-bedrijven die beperkte mogelijkheden hebben om aandacht te besteden aan cyberweerbaarheid.

Martin van Gogh, directeur Hi Delta: “Organisaties binnen de maakindustrie spelen een cruciale rol bij de uitvoering van alle belangrijke transities, zoals energie, circulair, digitalisering en robotisering. Een succesvolle cyberaanval op één bedrijf kan de hele waardeketen tot stilstand brengen: de impact is enorm. Daarom moeten we gezamenlijk werken aan cyberweerbaarheid. Het is geweldig dat Security Delta (HSD) haar expertise hiervoor inzet.”

Door deze gezamenlijke aanpak sluit dit initiatief goed aan bij de doelstellingen van het DTC Cyberweerbaarheid-subsidieprogramma, dat groepen bedrijven in niet-vitale sectoren aanmoedigt om samen te werken om hun cyberweerbaarheid te verhogen.

Incidenten

De belangrijkste taak van het Cyberweerbaarheidscentrum Maakindustrie Zuid-Holland wordt in eerste instantie het geven van relevante en duidelijke informatie, zodat bedrijven maatregelen kunnen nemen om zich beter voor te bereiden op cyberdreigingen en incidenten.

Anne Visser, programmamanager cyberweerbaarheid bij het nationale veiligheidscluster Security Delta (HSD): “Via het Cyberweerbaarheidscentrum gaan we praktisch advies bieden op verschillende volwassenheidsniveaus voor ondernemers in de toeleveringsketen. Ook gaan we bedrijven stimuleren elkaar actief te informeren over cyberbedreigingen en best practices, zodat ze van en met elkaar kunnen leren. Een goede vertrouwensbasis is hiervoor van groot belang. Daarnaast onderzoeken we hoe we dreigingsinformatie het beste kunnen delen met bedrijven binnen de toeleveringsketen. En faciliteren we deze uitwisseling via een platform.”

Activiteiten

Het Cyberweerbaarheidscentrum Maakindustrie Zuid-Holland gaat actuele, relevante en duidelijke (dreigings)informatie verstrekken op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Dit helpt ondernemers, CEO’s, managers en medewerkers in de maakindustrie om goed geïnformeerd te zijn over potentiële cyberdreigingen.

Een ander focuspunt is het verhogen van de bewustwording rondom digitale veiligheid. Het centrum streeft ernaar om door middel van educatie en voorlichting het bewustzijn over cybersecurity onder deze groepen te vergroten. Verder zullen ze een digitaal loket oprichten dat als een centraal punt dient voor hulp en advies bij cybersecuritykwesties.

Daarnaast komt er een platform voor het delen van dreigingsinformatie. Dit platform zal functioneren als een hub waar informatie over cyberdreigingen gedeeld en besproken kan worden. Ook is het de bedoeling om expertbijeenkomsten te faciliteren voor kennisdeling en netwerken, waarbij professionals uit verschillende sectoren samen kunnen komen om ervaringen en kennis uit te wisselen over cybersecurity.

Een ander initiatief is het faciliteren van gezamenlijke inkoop van cybersecuritydienstverlening, zoals ondersteuning voor security monitoring via gezamenlijke service inkoop. Dit maakt het mogelijk voor kleinere ondernemingen om toegang te krijgen tot hoogwaardige cybersecuritydiensten tegen betaalbare prijzen.

 

Misschien vind je deze berichten ook interessant