Home Bots in Society Project ZorgBOTS van start gegaan

Project ZorgBOTS van start gegaan

door Marco van der Hoeven

Deze week is het initiatief ZorgBOTS van start gegaan, gericht op het bevorderen van robotica-oplossingen in de zorgsector. Met een toenemende zorgvraag en een tekort aan arbeidskrachten is het duidelijk dat verandering nodig is om de uitdagingen in de zorg het hoofd te bieden. Technologie, met name robotica, biedt hier een veelbelovende oplossing.

Robotica kan het werk in de zorg ondersteunen, vereenvoudigen of zelfs overnemen. Dit initiatief heeft tot doel de impact van robotica op het dagelijkse werk van zorgmedewerkers en patiënten te laten zien en ervaren.

Door taken die niet rechtstreeks verband houden met de patiënt over te nemen, kan robotica de efficiëntie van de zorg vergroten en ruimte creëren voor meer persoonlijke zorg. Bovendien kan het gebruik van robotica door patiënten zelf hen meer zelfredzaamheid en eigen regie geven. Samen met digitalisering kunnen technologische ontwikkelingen helpen bij het aanpakken van complexe zorgvraagstukken. In andere landen worden deze technologische ontwikkelingen al met succes toegepast om de werkdruk van artsen te verlichten en betere zorg aan patiënten te bieden.

Hoewel robotica al in veel sectoren het werk vergemakkelijkt, heeft de Nederlandse zorgsector tot nu toe terughoudend gereageerd. Gezien de groeiende urgentie en de positieve stappen die andere landen zetten, is het nu tijd om de adoptie van robotica in de Nederlandse zorgsector te versnellen. ZorgBOTS heeft als doel het gebruik van robotica in de zorgpraktijk te bevorderen. Dit wordt gedaan door twee sterke voorbeelden te presenteren aan belanghebbenden, waarbij de focus ligt op de ontwikkeling en (virtuele) demonstratie van een robotoplossing voor het wassen en verzorgen van patiënten/cliënten, evenals een robotoplossing voor logistieke taken. Daarnaast wordt er gecommuniceerd en geïnformeerd om zoveel mogelijk belanghebbenden te betrekken.

Het hoofddoel van het ZorgBOTS-project is het stimuleren van de toepassing van robotica in de zorgpraktijk. Hiermee hoopt men de werkdruk van zorgpersoneel te verlagen, de zorgsector in staat te stellen om te gaan met de groeiende zorgvraag en meer gepersonaliseerde zorg te bieden aan patiënten in ziekenhuizen en langdurige zorginstellingen.

Het succes van dit initiatief vereist samenwerking tussen de technologie- en zorgsectoren. In Zuid-Nederland, waar hightech en robotica sterk vertegenwoordigd zijn, bevinden zich zorginstellingen die bereid zijn om met robotica te experimenteren. ZorgBOTS sluit nauw aan bij de doelstellingen van de Regionale Innovatie Strategie (RIS 2021 – 2027), waar de transitie van de gezondheidszorg als een belangrijk thema wordt gepositioneerd. De robotica-toepassingen binnen dit project laten zien hoe technologie kan bijdragen aan meer persoonlijke zorg door niet-patiëntgerelateerde taken over te nemen en tegelijkertijd meer vrijheid aan de patiënten te bieden. Met een ondersteunend groeiprogramma wil ZorgBOTS de adoptie van robotica in de zorgsector aanzienlijk versnellen.

Het project ZorgBOTS wordt uitgevoerd door verschillende partners, waaronder High Tech NL Robotics, Mijzo, High Tech Alliance, TNO Healthy Living, Starnus Technology B.V., Venamics, Technische Universiteit Eindhoven, CIC (Care Innovation Center West-Brabant), Breda Robotics en wordt ondersteund door Berenschot.

De realisatie van ZorgBOTS wordt mede mogelijk gemaakt door bijdragen van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Rijk en de provincie Noord-Brabant in het kader van OPZuid.

Misschien vind je deze berichten ook interessant