Home Bots & Business ‘Metaverse maakt koude technologie weer menselijk’

‘Metaverse maakt koude technologie weer menselijk’

door Marco van der Hoeven

De ontwikkelingen rond virtual reality (VR) gaan snel, zeker sinds Facebook met de naamswijziging in Meta de term Metaverse luidruchtig geclaimd heeft. Maar Metaverse is veel meer dan Facebook, en deze virtuele wereld heeft ook zakelijk enorme potentie. Rocking Robots sprak hierover met Robert Mekking van GovXR. “De menselijkheid komt terug.”

“Voor mij is de gedacht achter VR en de Metaverse vergelijkbaar met de manier waarop wij in de jaren negentig aankeken tegen het World Wide Web”, zegt Robert Mekking van adviesbureau GovXR. “We hadden destijds geen idee hoe groot de impact zou zijn. Dat geldt ook voor VR. we zijn nu in  een fase dat er een grote diversiteit aan ideeën is over wat er allemaal zakelijk mee zou kunnen, en we zien nu dat de eerste bedrijven daadwerkelijk gaan nadenken over de vraag wat het voor hun strategie zou kunnen betekenen.”

Hij ziet één element als essentieel voor de ontwikkelingen rond VR: “De Metaverse vermenselijkt de technologie van de afgelopen twintig tot dertig jaar. Een email, app of post op social media mist vrijwel alle zintuigen die wij normaal gebruiken om als mens met elkaar te communiceren. Met die koude technologie hebben we weliswaar leren omgaan, maar het blijft een beperkte vorm van menselijk contact.”

Zintuigen

Met virtual reality daarentegen, en met name de sociale component van de Metaverse, komt daar volgens Mekking verandering in. “We staan nu aan de vooravond van ontwikkelingen waarbij meer zintuiglijke ervaringen worden toegevoegd, zoals fotorealistisch beeld. Het lijkt erop dat de technologie eerst voor ons uit is gerend, en de menselijkheid nu weer dichter bij die technologie komt.”

Hij ziet de Metaverse overigens niet als een exclusieve wereld van Facebook: “We bevinden ons in onze eigen realiteit, en met de Metaverse kun je daar lagen realiteit aan toevoegen. Het zijn met elkaar verbonden ruimtes die zijn opgebouwd in de virtuele wereld. Daarbinnen kun je scenario’s hebben die voor jou van belang zijn, en daarin met anderen communiceren. De naam bestaat al enkele decennia, en hoewel Facebook die naam nu claimt kunnen er ook virtuele ruimten buiten Facebook bestaan.”

Politie

Daar ligt volgens hem ook de analogie met het WWW. Het world wide web werd ook pas echt interessant toen we op elkaars pagina konden komen, en daar met elkaar konden communiceren en interacteren. Je zou dus in de Metaverse ook een corporate private space kunnen bouwen, bijvoorbeeld voor het trainen van medewerkers, of om klanten informatie te geven. Dat zouden ook tijdelijke ruimten kunnen zijn, die bijvoorbeeld voor de duur van een onderzoek gebruikt kunnen worden. Dat laatste gebeurt nu zelfs al, bijvoorbeeld bij de politie die soms een virtuele versie bouwt van de plaats delict.”

De reden voor de adoptie die nu al te zien is ligt volgens Mekking in de menselijke kant: “Door die menselijke aspecten is het veel eenvoudiger voor mensen om zich aan virtual reality aan te passen dan destijds aan het internet. Het is veel intuïtiever. Daarom ben ik er enorm optimistisch over.”

Wilder

Hij ziet in zijn dagelijkse adviespraktijk dat bedrijven en de overheid ervoor openstaan om te praten over de strategische toepassing van VR in hun organisatie. “De ideeën die zij in die gesprekken op tafel leggen zijn soms zelfs wilder dan ik me als adviseur had kunnen voorstellen”, zegt hij. “De technologie is nu goed genoeg om onze hersenen te overtuigen dat je in die virtuele wereld bent. Dat wordt alleen maar beter als je een fotorealistische omgeving hebt.”

“Nogmaals, we staan aan het begin. Maar ik zie dat de ontwikkelingen nog sneller gaan dan bij eerdere technologische innovaties. Er zijn nog maar heel weinig beperkingen, en de beperkingen die er zij worden op kortte termijn opgelost. Ik zie dan ook veel potentiële maatschappelijke toepassingen, bijvoorbeeld op het gebied van opleiding en training, of duurzaamheid. Die potentie is veel positiever dan veel ontwikkelingen van internet.”

Killer app

Op korte termijn verwacht hij dat de killer app voor VR zit in gaming en de sociale toepassingen. “Dat zal zorgen voor bredere adoptie. Na die entertainment-golf zal de kanteling komen naar besef wat virtual reality voor je dagelijks leven kan betekenen, bijvoorbeeld bij winkelen. Daarbij is het niet een vervanging van de werkelijkheid, maar een aanvulling erop. Het zal hoogstens de webwinkel vervangen, die toch al digitaal is. Daarna zal het zakelijk steeds groter worden. De doorbraak komt als de retail dit groots gaat oppakken, wat zal leiden tot een soort 3D-internet.”

Zie ook

Heineken opent virtuele brouwerij in metaverse

en

Handelsmissie naar Frankrijk leidt tot intensieve samenwerking op gebied van AI

Misschien vind je deze berichten ook interessant