Home Bots & Business FOBT met Mendix: ‘AI helpt bij programmeren met low code’

FOBT met Mendix: ‘AI helpt bij programmeren met low code’

door Marco van der Hoeven

Maak ruimte voor experimenten, en accepteer fouten. Alleen dan leidt innovatie tot bruikbare resultaten voor de business, zegt Johan den Haan, CTO bij Mendix. Zelf brengt de low code-leverancier deze filosofie ook in praktijk, onder meer bij de inzet van AI.

“Het belangrijkste van innovatie is dat je de mogelijkheid hebt te experimenteren”, zegt Johan den Haan, CTO bij Mendix. “Voor mij is een toepasselijke quote in dat verband van Edison, de uitvinder van de gloeilamp: ‘Ik heb niet de gloeilamp uitgevonden, ik heb 999 lampen uitgevonden die niet werken. Daarna kwam ik op het juiste ontwerp uit.’ Ik citeer dit om te benadrukken dat je voor innovatie de ruimte moet hebben om te experimenteren en fouten te maken. Innovatie is iets nieuws, wat een ander nog niet heeft gedaan, en wat je een stap voorwaarts brengt.”

“Wanneer we met onze klanten praten willen ze met software innoveren, maar hebben ze daar niet de juiste developers voor. Dan zien ze dat low code een mogelijke oplossing is. In het verlengde van wat ik eerder zei, moet je fouten kunnen maken. Maar dan moet het maken van die fouten wel betaalbaar zijn. Dat is de eerste stap, die je met low code kunt invullen. Want dan kun je iedere dag iets anders proberen, wat met traditioneel programmeren maanden zou duren. Als je snel en goedkoop fouten kunt maken is de kans groter dat je uitkomt op het businessmodel van de toekomst.”

Ruimte

Bij Mendix wordt die ruimte ook gegeven. “In ons eigen team werken we met driehonderdvijftig man aan het platform. Ook wij willen experimenteren en fouten maken goedkoop maken. Dat doe je door een agile proces, dus kortcyclisch werken aan nieuwe ideeën, om snel te kunnen zien of je op de juiste weg zit.“

Daarnaast is het belangrijk om expliciet aandacht te besteden aan innovatie. “Zo organiseren we hier iedere maand crafting days, waarbij iedereen twee dagen krijgt om te doen waar ze zin in hebben, met als enige eis dat de resultaten gedeeld worden met de rest van het team. Daar komt veel van onze innovatie vandaan, omdat mensen buiten de druk van de dagelijkse roadmap vrije ruimte hebben en met heel andere collega’s kunnen samenwerken. Zo doorbreek je grenzen. Die kosten hebben we ingecalculeerd, er hoeft niets uit te komen, maar we zien dat er in praktijk wel heel veel uitkomt.”

Low code

Wat betekent dit voor de gebruikers van low code? “Ruimte maken voor innovatie met low code betekent dat je crossfunctionele teams moet samenstellen. Dus niet alle programmeurs in een hokje zetten om software te maken. Zelfs met agile kan het nog twee weken duren voor je een stap verder komt. Met low code kan het allemaal veel sneller, en daar kun je ook de business makkelijker bij betrekken. Daarom raden we die crossfunctionele teams aan. Tegenwoordig is devops hot, maar ik adviseer dan altijd om busdevops-teams te maken. Zo pak je gezamenlijk problemen aan, zorg je voor een andere kijk op zaken, en maak je discussie mogelijk.”

“Het tweede onderwerp waar we vaak over spreken heeft te maken met het bimodal-model dat Gartner een aantal jaren gelden heeft geïntroduceerd. Mode 1 is het draaiende houden van de organisatie, en mode 2 de innovatie en experimenten. Eigenlijk is dat in mijn optiek geen goed idee, omdat je per definitie twee kampen creëert. Mode 2 vindt Mode 1 de saaie mensen die niet naar de toekomst kijken, en Mode 1 vindt Mode 2 de vlotte jongens die nergens rekening mee houden. Dat is inherent aan die benadering.”

Drie modaliteiten

“Daarom vind ik dat je drie modaliteiten zou moeten hebben, en er op een andere manier over moet praten. Innovatie in een grote organisatie moet je oppakken in die eerder genoemde crossfunctionele teams, maar dan wel teams met pioneers, settlers en townplanners. Dus allereerst de mensen die zoeken en experimenteren. Daarnaast heb je de mensen die dit in producten en diensten gaan omzetten. En de derde stap is het industrialiseren van de oplossing, dus het onderdeel maken van de core van een business. Op die manier zet je mensen niet tegenover elkaar, maar heb je te maken met de beste mensen die vanuit hun expertise samenwerken. Zo kun je succesvol stappen zetten van experimenteren naar industrialiseren.”

AI

Een belangrijke trend die nauw verbonden is met innovatie is de opkomst van artificial intelligence. “Daarvoor geldt eigenlijk hetzelfde principe: je moet snel kunnen handelen. Voor AI heb je bijvoorbeeld heel veel data nodig. Je ziet dan dat organisaties eerst grote hoeveelheden data gaan verzamelen, voor ze er wat mee gaan doen, zoals in AI. Maar naast het leggen van dat fundament moet je ook starten met het zoeken naar use cases, en experimenteren om te kijken waar het aanslaat.”

“Concreet hebben we dat bij onszelf ook gedaan. Daarbij hebben we gekeken welke data we hebben, en die zijn we gaan analyseren op patronen. Om het overzichtelijk te houden hebben we één praktisch onderdeel eruit gehaald, de procesmodellen die applicaties beschrijven, om de volgende stap in een microflow te gaan voorspellen. Zo kunnen we mensen veel beter van advies voorzien over wat de volgende stap in hun applicatieontwikkeling kan worden. Twee maanden later hebben we gebruikers ermee laten experimenteren.”

“Het liep weliswaar nog niet direct vlekkeloos, maar na verschillende iteraties zijn we toch gekomen tot AI Assisted Development, Mendix Assist. Dat zie ik als de volgende stap van low code, de volgende abstractie in automatisering die we op de markt kunnen brengen. Concreet betekent dit dat mensen die en applicatie bouwen en suggestie krijgen van de top vijf opties die ze kunnen gebruiken als volgende bouwsteen in de logica. In 95 procent van de gevallen zit de bruikbare stap ertussen. En nu al wordt in veertig procent van de gevallen door onze gebruikers deze functie, Mendix Assist, gebruikt. Dat leidt nu al tot productiviteitswinst, èn mensen leren ervan.”

Misschien vind je deze berichten ook interessant