Home Bots & Business EU-project Robs4Crops versnelt overstap naar robotica

EU-project Robs4Crops versnelt overstap naar robotica

door Pieter Werner

Van handmatig werken met slimme werktuigen tot volledig geautomatiseerde landbouwsystemen, een nieuw project, Robs4Crops, helpt agrariërs met het opvangen van arbeidstekorten — een grondige verandering van de landbouw.

Het Robs4Crops project zal de overstap naar grootschalige toepassing van robotica en automatisering in de Europese landbouw versnellen. Met een budget van €7.9 miljoen en gefinancierd door de Europese Unie, vertegenwoordigt het project een high-tech revolutie met een enorme potentiële impact op productiviteit, efficiëntie en ecologische duurzaamheid. Robs4Crops zal laten zien dat robotica en aanverwante technieken, precisie en haalbaarheid kunnen brengen bij alledaagse, repetitieve taken, waardoor mensen minder vaak werk hoeven te doen dat onaangenaam en ongezond is en waarbij niet nagedacht hoeft te worden. Het project is gestart op 1 januari 2021 en heeft een looptijd van 4 jaar

Verandering

De belangrijkste uitdaging in de Europese landbouw is arbeid. Hoewel de arbeidskosten de winstgevendheid van de landbouw onder druk zetten, toont de COVID-19 pandemie aan dat de schaarste van arbeid nog belangrijker is, en het functioneren van de voedselketen in gevaar kan brengen – van boer tot bord. Telers in heel Europa melden een tekort aan arbeid. Velden met fruit en groentes zijn niet geoogst omdat duizenden seizoenarbeiders door het virus niet in staat waren om naar het werk te reizen.

Integraal robotsysteem

Als gevolg van het coronavirus wordt er nu sterk geïnvesteerd in robotica en automatisering in de landbouw, dit markeert het begin van een structurele verandering in de agrifood sector. Op dit moment wordt robotica nog steeds maar mondjesmaat op commerciële basis toegepast in de landbouw. Vanuit technisch oogpunt bereiken landbouwrobots hun potentieel nog niet omdat ze worden gebruikt als op zichzelf staande eenheden in plaats van als onderdeel van een compleet, innovatief robotsysteem. Vanuit een niet-technisch oogpunt passen landbouwrobots niet goed in de huidige landbouwpraktijk en worden ze niet ondersteund door een netwerk.

Autonome voertuigen

ROBS4CROPS zal de technische uitdagingen aanpakken door een gerobotiseerde landbouwoplossing te creëren die bestaat uit drie elementen: slimme werktuigen, autonome voertuigen, en de landbouwcontroller. Bestaande landbouwwerktuigen en tractoren zullen worden geüpgraded zodat ze, samen met bestaande landbouwrobots, kunnen functioneren als onderdelen van een gerobotiseerd systeem. De ontwikkeling en het testen zullen plaatsvinden in de praktijk, in reële bedrijfsomstandigheden, in vier landen en in nauwe samenwerking met de belanghebbenden.

Landbouwmachines

ROBS4CROPS zal niet-technische uitdagingen aanpakken door gebruik te maken van bestaande machines, waardoor de initiële investering wordt verlaagd, en door het aanpakken van de mogelijkheden voor onderhoud, verzekering, financiering en opleiding. Ook regelgeving, robo-ethiek en sociaaleconomische impact zullen aan de orde komen. Robotica biedt een kans om nieuwe bedrijfsmodellen te ontwikkelen. Het opbouwen van het ecosysteem voor landbouwrobotica zal iteratief gebeuren, parallel met de technische ontwikkeling. Het volledige robotsysteem (technisch en niet-technisch) zal op schaal worden gedemonstreerd. De proeven worden uitgevoerd in samenwerking met commerciële boerderijen en het bedrijfsleven in Frankrijk, Griekenland, Spanje en Nederland.

Mechanische onkruidbestrijding

Robs4Crops streeft er dus naar om de organisatorische en technologische uitdagingen die grootschalige adoptie van landbouwrobots nu nog in de weg staan, aan te pakken en op te lossen. Door voort te bouwen op bestaande landbouwmachines, standaarden en praktijkproeven, zal het project een autonoom systeem vormgeven en opleveren dat klaar is voor commerciële proeven op grote schaal. De nieuwe flexibele en modulaire systemen zullen de afhankelijkheid van arbeid aanzienlijk verminderen, de veiligheid vergroten en de ecologische footprint van de voedselproductie verkleinen. Het project zal zich richten op de meest veeleisende repetitieve veldwerkzaamheden, namelijk mechanische onkruidbestrijding en het spuiten tegen ziekten en plagen.

Robotlandbouw gemeengoed

In een gedurfde poging om van robotlandbouw gemeengoed te maken, zal Robs4Crops een veilige proeftuin bieden voor iteratieve ontwikkeling en innovatie in een netwerk van samenwerkende partners. We stellen de gebruikers centraal bij alles wat we doen: van een analyse van gebruikersvereisten tot een proces voor nieuwe businessmodellen. Het project zal zijn impact vergroten door samen te werken binnen het groeiende ‘pan-European’ ecosysteem van Digital Innovation Hubs en door de EU gefinancierde projecten zoals SmartAgriHubs en agROBOfood.

Dr. Frits van Evert, Senior onderzoeker bij Wageningen University & Research en projectcoördinator van Robs4Crops: “De agrarische sector is erg gevoelig voor de kosten en schaarste van arbeid. En het is van cruciaal belang om teeltmethoden efficiënter en duurzamer te maken. Robs4Crops zorgt voor een doorbraak in het revitaliseren van de Europese voedsel- en landbouwindustrie en de essentiële ‘katalysator’ bij het versnellen en de acceptatie van hightech robotica en geautomatiseerde technieken in de landbouw”.

Feiten en cijfers Horizon 2020
  • Totale kosten: € 7.928.092,50
  • Bijdrage van de Europese Unie: € 6.834.121,50
  • Looptijd: 4 jaar, 2021-2024
  • Consortium: in totaal 16 partners uit 7 Europese landen

Dit project is gefinancierd door het Horizon 2020-onderzoeks- en innovatieprogramma van de Europese Unie onder subsidieovereenkomst nummer 101016807.

Misschien vind je deze berichten ook interessant