Home Bots & Business Advocaten: ‘Toename juridische geschillen door AI’

Advocaten: ‘Toename juridische geschillen door AI’

door Pieter Werner

Bijna zeven op de tien (69%) bedrijfsjuristen en risicomanagers geven aan dat nieuwe technologieën, zoals kunstmatige intelligentie (AI), een grotere rol binnen hun organisatie zullen gaan spelen in de komende jaren. Meer dan de helft (56%) van hen verwacht een toename van geschillen door het gebruik van AI en de helft denkt dat dat niet te voorziene geschillen zullen zijn.

Dat blijkt uit het rapport Technology Transformation: Managing Risks in a Changing Landscape van internationaal advocatenkantoor CMS. Het rapport bevat een enquête die onder meer dan 500 bedrijfsjuristen en risicomanagers uit verschillende branches over de hele wereld is gehouden.

Dóra Petranyi, Co-Head van de CMS TMC Group, zegt hierover: “Bedrijven die met grote haast in nieuwe technologie investeren, kunnen de focus op risicomanagement uit het oog verliezen. Juridische teams moeten zich voorbereiden op een toekomst waarin een snelle, weloverwogen reactie op toenemende technologierisico’s de norm is.”

Nieuwe soorten geschillen

De oorzaken van geschillen die we de komende drie jaar kunnen verwachten, verschillen van wat we de afgelopen drie jaar hebben gezien. Dit is een logisch gevolg van de ontwikkelingen in de technologie en de juridische wereld. De respondenten wijzen op problemen rondom naleving en regelgeving (65%), prestaties of serviceniveaus van IT-leveranciers en outsourcing partners (61%) en intellectueel eigendom en bedrijfsgeheimen (52%) als belangrijkste oorzaken van geschillen in de afgelopen drie jaar.

Volgens de respondenten zullen geschillen in de komende drie jaar voortvloeien uit issues rondom intellectueel eigendom en bedrijfsgeheimen (62%), gebruik van AI (56%), slimme contracten (55%), cryptovaluta (52%) en clouddiensten (51%).

Katja van Kranenburg, hoofd van de TMC Group in Nederland: “Steeds meer bedrijven omarmen technologie. Dat levert vaak efficiency op en daarmee een concurrentievoordeel. Technologie ten volle benutten kan alleen als bedrijven zelf over kennis beschikken om deze technologie in te zetten, te onderhouden en verbeteren. Bij risicomanagement hoort het intern borgen van kennis over bijvoorbeeld AI of blockchain. Bedrijven die actief investeren in werknemers bij het opdoen van de juiste kennis en vaardigheden hebben daardoor een voorsprong.”

Geschillenbeslechting

Meer dan de helft (57%) van de respondenten geeft aan dat geschillen die uit nieuwe technologieën voortvloeien alleen kunnen worden opgelost door een nieuwe vorm van geschillenbeslechting, terwijl slechts een derde (34%) verwacht dat voor geschillen die uit AI-technologieën voortvloeien dezelfde grondslagen gelden als voor geschillen die daar niets mee te maken hebben. Mogelijk wordt er getwijfeld aan de effectiviteit van de huidige vorm van geschillenbeslechting en kan men zich afvragen of deze wel zo geschikt is voor toekomstige geschillen over nieuwe technologie. Hierbij zullen transacties tussen meerdere leveranciers, clouds en platforms waarschijnlijk steeds vaker voorkomen. Een ‘on-platform’ methode van geschillenbeslechting, eventueel door AI, zou een logische vorm van geschillenbeslechting kunnen worden.

Jeroen Berlage, partner Dispute Resolution bij CMS in Nederland, zegt: “Door AI ontstaat niet alleen een vraag naar nieuwe vormen van geschillenbeslechting, maar worden ook geschillenbeslechtingsprocessen doorontwikkeld. Steeds vaker zal uit gegevensanalyses, die worden ingezet om de verschillende uitkomsten van een geschil te voorspellen, blijken dat algoritmen een rol kunnen spelen bij het beheer van routinefasen van een geschil. In sommige gevallen zouden deze zelfs kunnen bijdragen aan de oplossing ervan.”

Misschien vind je deze berichten ook interessant