Home Bots in Society Techleap.nl: Nederlandse techsector diverser en inclusiever in 2030

Techleap.nl: Nederlandse techsector diverser en inclusiever in 2030

door Pieter Werner

Techleap.nl, een non-profitorganisatie die zich richt op het versnellen van het tech-ecosysteem in Nederland, lanceert met Diverse Leaders in Tech (DLiT) een initiatief waarmee het inzet op een inclusieve en diverse techsector in 2030. Tijdens de lancering van de DLiT community in Amsterdam werkten honderdvijftig leidinggevenden aan plannen die deze sector – nu nog bovengemiddeld homogeen – de komende jaren meetbaar vooruit moeten gaan helpen. 

Maar tien procent van alle tech founders en co-founders is vrouw. Slechts twee procent van het totale durfkapitaal gaat naar bedrijven die door vrouwen worden geleid. De positie van ondernemers van kleur is ook minder kansrijk. De Nederlandse sector moet, zeker aan de top, meer divers worden. En daarmee laten techbedrijven belangrijke kansen liggen. Uit beschikbare buitenlandse data blijkt keer op keer dat bedrijven die divers en inclusief zijn om meerdere redenen ‘gezondere’ bedrijven zijn.

Een bedrijf dat zijn DEI-beleid op orde heeft, lost complexe problemen beter op, is innovatiever en vaak winstgevender. Hoe meer perspectieven, hoe rijker het netwerk, hoe sterker de organisatie. Diverse en inclusieve bedrijven vertalen ideeën vaker succesvol naar een product of werkbare oplossing. De kans op rendabiliteit groeit binnen die bedrijven met 35%. Hoog tijd dus om ten aanzien van DEI van intentie naar impact te gaan navigeren.

Ingrid Tappin, directeur DEI bij Techleap.nl en initiatiefnemer van Diverse Leaders in Tech: “We leven in een tijd van grote veranderingen. De energiecrisis, klimaatverandering, de voedselcrisis, de uitdagingen zijn enorm en de techsector speelt in al die transities een belangrijke rol. De Nederlandse sector kan koploper zijn, maar dan moet het ten aanzien van het gevoerde diversiteits- en inclusiebeleid een stap voorwaarts gaan zetten. Dataverzameling zal van die stap onderdeel zijn. In Scandinavische landen, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten, verzamelen techbedrijven meer data die inzicht geven in de effectiviteit van hun diversiteitsbeleid, waardoor bedrijven daar gerichter DEI-beleid voeren. In Nederland doen we dat nog nauwelijks en dat is een gemiste kans. Meten is weten. Diverse Leaders in Tech gaat zich de komende jaren dus óók op meetbare vooruitgang richten, bijvoorbeeld door zelf onderzoek te gaan doen.”

Ruim honderdvijftig tech leiders namen donderdag 30 maart deel aan tien verschillende workshops waarin tien actuele en urgente thema’s centraal stonden. Van gelijke beloning tot meer vrouwen in tech, het tegengaan van racisme en discriminatie op de werkvloer tot de positie van LGBTQ+ werknemers binnen de sector, voor elk vraagstuk formuleerden deelnemers een actiepunt. De belangrijkste punten zijn in het Manifest samengevat dat voor de komende jaren richting gaat geven aan de broodnodige vooruitgang.

Constantijn van Oranje, Speciaal Gezant Techleap.nl: “Een inclusieve bedrijfscultuur en divers leiderschap zijn voor techbedrijven strategische prioriteiten als ze willen voorsorteren op snelle groei. Met DLiT willen we een gemeenschap samenbrengen van ambitieuze leiders om samen diversiteit in de Nederlandse techsector te bevorderen.”

 

 

Misschien vind je deze berichten ook interessant