Home Bots in Society Robotzorg: de toekomst van de gezondheidszorg of een ethisch mijnenveld?

Robotzorg: de toekomst van de gezondheidszorg of een ethisch mijnenveld?

door Pieter Werner

Met baanbrekende vorderingen op het gebied van autonome voertuigen, AI-gestuurde kunst en mensachtige chatbots, vervaagt de grens tussen menselijk vermogen en machine learning verder. Er is één prangende vraag gerezen te midden van de snelle evolutie van deze technologieën: kunnen intelligente machines menselijke capaciteiten echt nabootsen?

De recente vooruitgang op het gebied van robotica en kunstmatige intelligentie (AI) belooft een toekomst waarin deze technologieën een prominentere rol in de samenleving zullen spelen. Actuele ontwikkelingen, zoals de introductie van autonome voertuigen, de mogelijkheid om originele kunstwerken te genereren en de creatie van chatbots die menselijke gesprekken kunnen aangaan, benadrukken de enorme mogelijkheden van deze technologieën. Hoewel deze vorderingen tal van voordelen bieden, stellen ze ook enkele fundamentele vragen. Kenmerken zoals creativiteit, communicatie, kritisch denken en leren, die ooit als uniek voor mensen werden beschouwd, worden nu door AI gerepliceerd. Kunnen intelligente machines dus als ‘menselijk’ worden beschouwd?

Om deze vraag te beantwoorden, onderzocht universitair hoofddocent Tomohide Ibuki van de Tokyo University of Science, in samenwerking met medisch-ethisch onderzoeker Dr. Eisuke Nakazawa van de Universiteit van Tokyo en verpleegkundig onderzoeker Dr. AI kan worden belast met verpleging, een zeer humane praktijk. Hun werk werd gepubliceerd in het tijdschrift Nursing Ethics.

“Deze studie in toegepaste ethiek onderzoekt of robotica, human engineering en human intelligence-technologieën mensen kunnen en moeten vervangen in verpleegkundige taken”, zegt dr. Ibuki.

Verpleegkundigen tonen empathie en leggen zinvolle verbindingen met hun patiënten. Deze menselijke aanraking is essentieel voor het bevorderen van een gevoel van begrip, vertrouwen en emotionele steun. De onderzoekers onderzochten of de huidige ontwikkelingen op het gebied van robotica en AI deze menselijke kwaliteiten kunnen implementeren door de ethische concepten na te bootsen die worden toegeschreven aan menselijke verpleegsters, waaronder belangenbehartiging, verantwoordingsplicht, samenwerking en zorgzaamheid.

Pleitbezorging in de verpleging omvat het spreken namens patiënten om ervoor te zorgen dat zij de best mogelijke medische zorg krijgen. Dit omvat het beschermen van patiënten tegen medische fouten, het verstrekken van behandelingsinformatie, het erkennen van de voorkeuren van een patiënt en het optreden als bemiddelaar tussen het ziekenhuis en de patiënt. In dit verband merkten de onderzoekers op dat hoewel AI patiënten kan informeren over medische fouten en behandelingsopties, ze vraagtekens zetten bij het vermogen om de waarden van patiënten echt te begrijpen en in te leven en om effectief als bemiddelaars door menselijke relaties te navigeren.

De onderzoekers uitten ook hun bezorgdheid over het verantwoordelijk houden van robots voor hun acties. Ze stelden de ontwikkeling van verklaarbare AI voor, die inzicht zou geven in het besluitvormingsproces van AI-systemen, waardoor de verantwoording zou worden verbeterd.

De studie benadrukt verder dat verpleegkundigen effectief moeten samenwerken met hun collega’s en andere zorgprofessionals om de best mogelijke zorg voor patiënten te garanderen. Omdat mensen vertrouwen op visuele aanwijzingen om vertrouwen op te bouwen en relaties op te bouwen, kan onbekendheid met robots leiden tot suboptimale interacties. De onderzoekers erkenden dit probleem en benadrukten het belang van verder onderzoek om het juiste uiterlijk van robots te bepalen om een efficiënte samenwerking met menselijk medisch personeel te vergemakkelijken.

Ten slotte, hoewel robots en AI de potentie hebben om de emoties van een patiënt te begrijpen en passende zorg te bieden, moet de patiënt ook bereid zijn om robots als zorgverleners te accepteren.

Na de bovenstaande vier ethische concepten in de verpleging te hebben overwogen, erkennen de onderzoekers dat hoewel robots menselijke verpleegsters misschien niet snel volledig zullen vervangen, ze de mogelijkheid niet uitsluiten. Hoewel robots en AI mogelijk het tekort aan verpleegkundigen kunnen verminderen en de behandelingsresultaten voor patiënten kunnen verbeteren, vereist hun inzet een zorgvuldige afweging van de ethische implicaties en de impact op de verpleegkundige praktijk.

“Hoewel de huidige analyse de mogelijkheid niet uitsluit om de ethische concepten van verpleging in de toekomst in robots en AI te implementeren, wijst het erop dat er verschillende ethische vragen zijn. Verder onderzoek zou niet alleen kunnen helpen om ze op te lossen, maar ook kunnen leiden tot nieuwe ontdekkingen in de ethiek”, concludeert Dr. Ibuki.

Photo Credit: IBM Research

Misschien vind je deze berichten ook interessant