Home Bots & Brains Onderzoek naar veiligheid bouwrobots

Onderzoek naar veiligheid bouwrobots

door Pieter Werner

Aan de Universiteit van Tampere loopt een onderzoeksproject voor het verbeteren van de veiligheidssystemen voor autonome mobiele machines. Dit project, geleid door Marea de Koning, een doctoraal onderzoeker gespecialiseerd in automatisering, streeft naar het ontwikkelen van een veiligheidskader dat specifiek is aangepast aan de uitdagingen die het gebruik van door AI aangestuurde mobiele werkvoertuigen met zich meebrengt.

Met de toenemende inzet van autonome machines groeit de noodzaak voor effectievere veiligheidsmaatregelen. Traditionele veiligheidsprotocollen schieten vaak tekort bij het adresseren van de risico’s die door AI-systemen worden geïntroduceerd. Het onderzoek van De Koning richt zich op het opzetten van een raamwerk dat originele apparatuurfabrikanten (OEM’s), veiligheidsingenieurs en belanghebbenden in de industrie in staat stelt om veiligheidssystemen te ontwikkelen die voldoen aan de zich ontwikkelende wetgeving.

Dit onderzoek gaat in op de uitdagingen van het voorspellen van alle mogelijke gevaren die kunnen ontstaan bij AI-gestuurde machines en het waarborgen van autonoom beheer van gevaarlijke situaties. De Koning benadrukt het belang van het creëren van aanpasbare risicobeheersystemen die onvoorziene gebeurtenissen kunnen opvangen. Hierbij wordt ook gekeken naar menselijk toezicht, hoewel de afhankelijkheid van menselijk ingrijpen beperkt wordt door factoren zoals menselijke fouten en verminderde prestaties door automatisering.

Het kader is ontworpen om OEM’s te ondersteunen bij het ontwikkelen van veiligheidssystemen die voldoen aan de huidige en toekomstige regelgeving. Het onderzoek van De Koning, gestart in november 2020 en aflopend in november 2024, wordt ondersteund door de Doctoral School of Industry Innovations en een Finse systeemleverancier.

Misschien vind je deze berichten ook interessant