Home Bots & Brains AWS: ‘Veel potentie GenAI in de zorg’

AWS: ‘Veel potentie GenAI in de zorg’

door Marco van der Hoeven

Gezondheidszorg en biowetenschappen lopen voorop op het gebied van generatieve AI. Deze technologie heeft zich snel ontwikkeld en biedt een groot potentieel om de resultaten van behandelingen en ervaringen van patiënten sterk te verbeteren. Alleen al in de Verenigde Staten kunnen de kosten die hiermee worden bespaard oplopen tot 360 miljard dollar per jaar en 60 tot 110 miljard dollar aan toegevoegde waarde opleveren voor de farmaceutische industrie en medische technologie.

Tegelijkertijd is het voor veel organisaties lastig om het tempo waarin deze technologische ontwikkelingen zich voltrekken bij te benen. Uit onderzoek onder leidinggevenden in de gezondheidszorg blijkt dat, hoewel driekwart gelooft dat generatieve AI veel kansen biedt voor hun sector, slechts zes procent voor de adoptie hiervan een goed doordachte strategie heeft uitgestippeld. Gebrek aan expertise en beperkte middelen staan organisaties hierbij in de weg. Zo blijkt uit onderzoek dat Strand Partners in opdracht van AWS heeft uitgevoerd dat 44 procent van de Europese bedrijven moeite heeft met het vinden van nieuwe medewerkers met de juiste skills en expertise. Tegelijkertijd verwacht 80 procent van de bedrijven dat AI de zorgsector in de komende vijf jaar zal transformeren.

Samenwerking

Het afgelopen jaar werkte Amazon Web Services (AWS) nauw samen met partijen in de gezondheidszorg om innovatieve, gebruikersgerichte AI-oplossingen te ontwikkelen. Zo genereert Pfizer met behulp van generatieve AI wetenschappelijke data en patentaanvragen. Hierdoor profiteren patiënten sneller van medische innovaties en kan jaarlijks tussen 750 miljoen en één miljard dollar worden bespaard. Merck slaagde er dankzij generatieve AI in om het aantal foutieve afkeuringen bij de productie van medicijnen met meer dan de helft te verminderen. Dit komt de beschikbaarheid van medicijnen aanzienlijk ten goede en kan mensenlevens redden. Solventum en Netsmart stroomlijnen klinische documentatie met AI, zodat artsen zich op patiëntenzorg kunnen richten en de patiëntervaring kunnen verbeteren.

In 2023 heeft AWS veel geïnvesteerd in haar generatieve AI-infrastructuur en -toepassingen. Nieuwe GPU’s, AI-chips (Trainium en Inferentia) en SageMaker-optimalisaties verbeteren modelontwikkeling. Ook heeft AWS Amazon Bedrock geïntroduceerd, waarmee gebruikers toegang hebben tot basismodellen van vooraanstaande AI-bedrijven en uitgebreide en nauwkeurige aanpassingen kunnen maken. Op de applicatielaag zijn op maat gesneden generatieve AI-oplossingen gelanceerd, zoals Amazon Q voor de interactieve ondersteuning van organisaties en AWS HealthScribe voor klinische documentatie. AWS heeft haar samenwerking met belangrijke generatieve AI-partners versterkt, zoals met NVIDIA voor BioNeMo-modellen op SageMaker en AWS HealthOmics, en een partnership met Anthropic voor Claude 3 op Bedrock.

Trends

Grote AI-bedrijven introduceren veel hoogwaardige AI-modellen, terwijl startups zich steeds meer richten op domein-specifieke modellen voor biologische gegevens, medische beeldvorming en klinische data. Dit onderstreept de noodzaak om het juiste model te kiezen of meerdere modellen te combineren, die zijn afgestemd op de specifieke behoeften van organisaties. Daarnaast heroverwegen partijen in de gezondheidszorg en biowetenschappen hun workflows om generatieve AI maximaal te kunnen benutten. Ze integreren generatieve AI-agents, zoals in Amazon Bedrock, om complexe taken autonoom uit te voeren en te integreren in bestaande processen. Dit stelt hen in staat om verschillende AI-taken te combineren en orkestreren in één gestroomlijnde workflow, zoals het versnellen van grootschalige medicijnontwikkeling. Ook richten veel organisaties zich op het bouwen van een solide datafundament. Services als Amazon DataZone helpen bij het catalogiseren, ontsluiten en beheren van data-assets, terwijl AI-aanbevelingen het proces van datacatalogisering en het genereren van metadata automatiseren.

Misschien vind je deze berichten ook interessant