Home Bots & Business Unmanned Valley en KPN zetten testomgeving op voor drones en 5G

Unmanned Valley en KPN zetten testomgeving op voor drones en 5G

door Marco van der Hoeven

Unmanned Valley, een fieldlab voor sensorgerelateerde technologieën en toepassingen op voormalig marinevliegkamp Valkenburg in Katwijk. en KPN hebben samen een omgeving opgezet voor het ontwikkelen van nieuwe dronetoepassingen in Nederland. Door de samenwerking kunnen bedrijven gemakkelijk innovaties testen en toepassingen demonstreren die gebruik maken van de commercieel beschikbare KPN-netwerken. Unmanned Valley is de enige locatie in Nederland waar continu en flexibel met drones en andere sensor-based toepassingen geëxperimenteerd kan worden, ook ‘s avonds.

KPN stelt op Unmanned Valley naast 5G ook diverse andere netwerken beschikbaar, zoals LoRa, LTE-M en 4G. Welke type communicatietechnologie het beste past bij een toepassing hangt af van de hoeveelheid data, het energieverbruik en de frequentie waarmee data wordt verzonden. De samenwerking maakt het voor bedrijven mogelijk om laagdrempelig sensorgerelateerde innovaties te testen en client cases te demonstreren in samenhang met de best passende communicatietechnologie.

Onze wereld wordt steeds digitaler. Zo’n beetje alle ‘dingen’ om ons heen – van koelkasten, auto’s en machines tot gebouwen, dijken en zelfs landbouwgronden – kunnen verbonden worden met het internet; het Internet of Things (IoT). Hiervoor wordt gebruikgemaakt van sensoren en andere speciale hardware. Zodra deze ‘dingen’ online zijn, kunnen ze communiceren en data uitwisselen. Dit kan een schat aan nieuwe informatie opleveren waarmee gebruikers en andere verbonden partijen bedrijfsprocessen slimmer, sneller en efficiënter kunnen inrichten of nieuwe businessmogelijkheden kunnen ontwikkelen.

Innovatieve dronetoepassingen

5G is sinds juli 2020 in Nederland beschikbaar en KPN test al enkele jaren met klanten en technologiepartners in verschillende sectoren 5G-toepassingen, waaronder nieuwe dronetoepassingen. Bijvoorbeeld om in de aardappelteelt minder gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken, voor de pakketbezorging naar schepen, het spoedeisend transport van bloed, medicijnen en andere medische goederen of de inzet van drones als extra paar ogen voor de detectie van drenkelingen door de KNRM. 5G heeft een grotere capaciteit en maakt mobiel dataverkeer een stuk sneller en betrouwbaarder.

“Het fascinerende aan de introductie van nieuwe technologie is dat we over een aantal jaren toepassingen zullen zien waarvan we nu nog géén weet hebben. Daarom willen we bedrijven in staat te stellen om nieuwe toepassingen te blijven testen en demonstreren”, aldus Jacob Groote, verantwoordelijk voor Innovatie & Partnerships bij KPN. “Onze onderscheidende 5G-diensten, zoals application priority, guaranteed bandwidth en coverage on demand, zijn een zeer belangrijke motor achter de vernieuwing van bedrijfsprocessen en verdere digitalisering van Nederland.”

Samenwerking

Samenwerking met KPN brengt mogelijkheden op Unmanned Valley naar een hoger niveau
“De samenwerking met KPN biedt bedrijven de kans om hun innovatievermogen te versnellen en concurrentiekracht te versterken. Ik ben er trots op dat Unmanned Valley de eerste locatie in Nederland is waar startups, scale-ups en anderen makkelijk aan de slag kunnen met de mogelijkheden die mobiele netwerktechnologie voor hen opent, waaronder 5G”, stelt Theo de Vries, programmamanager van Unmanned Valley. “5G gaat een grote rol spelen in de verdere ontwikkeling van innovatieve drone- en andere sensor-based toepassingen. Het zet de deur open naar allerlei nieuwe toepassingen en het economisch en maatschappelijk potentieel is enorm.”

Unmanned Valley en 2021

Unmanned Valley is een initiatief van de TU Delft en gemeente Katwijk, en wordt mede mogelijk gemaakt door bijdrages van het Rijksvastgoedbedrijf, de provincie Zuid-Holland, ministerie van Economische Zaken en Klimaat, en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Op termijn moet Unmanned Valley uitgroeien tot een broedplaats voor hightech bedrijvigheid.

In 2020 hebben de eerste bedrijven – allen actief op het gebied van aerospace, drones en sensoren – zich op Unmanned Valley gevestigd. Voor 2021 ligt de focus op het doorontwikkelen van de vestigings- en testmogelijkheden en het versterken van de koppeling tussen bedrijfsleven, onderwijs- en kennisinstellingen en overheden.

Eerder dit jaar kondigde Unmanned Valley aan om samen met Dunea en Staatsbosbeheer de mogelijkheden te verkennen om in duingebied Berkheide drone- en ander sensorgerelateerd onderzoek uit te voeren. Ook is een subsidieregeling gelanceerd om startups en scale-ups te ondersteunen bij de ontwikkeling van hightech innovaties.

Misschien vind je deze berichten ook interessant