Video: Process Mining bij KPN (FFWD deel 3)

Hoe verlopen processen in praktijk, en hoe verhoudt zich dit tot de theorie van deze processen? Iedereen die bij de processen betrokken is kijkt ernaar vanuit het eigen perspectief. Process mining is een steeds vaker gebruikte geautomatiseerde en objectieve methode om processen in kaart te brengen, bijvoorbeeld als opmaat naar de inzet van RPA. We spraken hierover tijdens Fast Forward Insight 2020 met Wilco Lourens van KPN.