Home Bots & Business Visie: Robotisering in de landbouw is een maatschappelijke uitdaging

Visie: Robotisering in de landbouw is een maatschappelijke uitdaging

door Gastauteur

Nederland is dankzij een goede infrastructuur en hoogwaardige vakkennis perfect gepositioneerd om koploper te worden op het gebied van landbouwrobotica. Maar voor het zover is, zijn er nog een paar uitdagingen te overwinnen, betoogt Thijs Dorssers van Holland Robotics in deze column.

De landbouwsector is een van de voorlopers in de ontwikkeling van robotica-oplossingen. Het animo vanuit de technologie-aanbieders neemt toe en er komen steeds meer bruikbare oplossingen op de markt. Nu is het tijd om de (eind)gebruikers, de boeren en de telers, de overstap te laten zetten. We hebben daarvoor echter nog wel een stap te zetten, omdat veel boeren en telers, de uiteindelijke gebruikers van die robotica-oplossingen, nu de overstap moeten gaan maken. Er zijn inmiddels landbouwbedrijven die al vele jaren bezig zijn met het verzamelen van data en nu de overstap willen maken van handmatig geregistreerde data naar digitale verwerkingen ervan.

Een bijkomende uitdaging voor de sector is steeds grotere prijsdruk vanuit supermarkten. Om gezondere voeding te kunnen produceren, transportkosten te kunnen verminderen en optimaler te kunnen produceren met behulp van data moeten boeren investeren in onder andere robotica. De huidige prijsdruk staat deze noodzakelijke investeringen in de weg.

Noodzaak

Het is noodzakelijk om deze investeringen te doen, gezien de groei van de wereldbevolking (en dus voedselbehoefte), de toenemende eisen en het groeiende tekort aan arbeidskrachten. Een tekort dat door de huidige coronacrisis alleen maar groter is geworden. De situatie leidt tot een soort kip en ei-discussie over investeren in robot-technologie. Om boeren in staat te stellen deze investeringen te kunnen doen en de innovatie te stimuleren, zouden de supermarktketens de marge richting de boeren eigenlijk licht moeten verhogen.

Het zou voor supermarktketens een mooie gelegenheid zijn om hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen. Als manager Holland Robotics zou ik daar dan ook wel een een oproep voor willen doen. “Laten we een potje maken zodat landbouwbedrijven de noodzakelijke investeringen kunnen doen om te kunnen innoveren”. Als Holland Robotics werken we graag mee aan initiatieven hierin. We zijn betrokken bij diverse projecten op het gebied van innovatie versnellen voor agrofoodsector. We zijn nu ook, samen met partners, bezig om een community op te richten voor de (eind)gebruikers van landbouwsector en de technologie-aanbieders. Want het is een maatschappelijke uitdaging voor ons allemaal en we hopen dat supermarkten zich ook gaan aansluiten.

Deze extra marge moet de boeren in staat stellen met de bestaande oplossingen te experimenteren en te kijken wat er mogelijk is. Wat daarbij ook speelt is dat je dan moet opschalen in productie. De investering in robotica wordt (pas) rendabel bij een bepaalde omvang van het landbouwareaal. Dit vraagt om een andere manier van samenwerking.

Voorwaarden

De voorwaarden om een toekomstbestendige landbouwsector te maken zijn er. Nederland heeft de benodigde infrastructuur. Op steeds meer plekken is de benodigde glasvezel en 5G om data te transporteren. Hierin loopt Nederland echt voorop ten opzichte van de landen om ons heen. \Ook op het gebied van agro-kennis is Nederland een van de koplopers in de wereld. Wat alleen nog ontbreekt is integratie van die infrastructuur met robotica, dus laten we dat bundelen. Want op het gebied van robotica zijn er diverse landen die weer veel verder zijn dan wij.

De landbouwuniversiteit Wageningen heeft al veel robotica-initiatieven opgestart, deels ook in samenwerking met het bedrijfsleven. Deze Bedrijven financieren soms het medeonderzoek naar roboticatoepassingen. Ook in Europees verband werkt de universiteit mee aan kennisuitwisseling over robotica.

Het succes is afhankelijk van alle partijen in de keten. Van technologie-leverancier, landbouwsector tot supermarktketen. Om tot een rendabele duurzame en innovatieve landbouwsector te komen is het van belang en noodzakelijk dat iedereen in de keten zijn verantwoordelijkheid neemt en bijdraagt.

Misschien vind je deze berichten ook interessant