Home Bots in Society Video: Leidraad AI in de zorg gelanceerd

Video: Leidraad AI in de zorg gelanceerd

door Marco van der Hoeven

Deze week heeft het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de Leidraad kwaliteit AI in de zorg opgeleverd. Deze kwaliteitsnorm AI-modellen in de zorg is gericht op voorspellende AI-gestuurde algoritmen, en is opgesteld door een grote groep experts en professionals in de gezondheidszorg.

Sinds 2020 is gewerkt aan eisen en aanbevelingen voor het beoordelen van de kwaliteit en effectiviteit. Dit najaar is een team van experts en vertegenwoordigers van (koepel)organisaties gestart met de ontwikkeling van de leidraad. Door zes werkgroepen is vervolgens de eerste versie geschreven die vervolgens door veel experts en partijen is beoordeeld.

Kwaliteit

De leidraad kwaliteit AI in de zorg moet zorgverleners in alle sectoren helpen om de kwaliteit van aangeboden AI te beoordelen, en hij helpt ontwikkelaars om kwalitatieve, betrouwbare AI te ontwerpen en realiseren. Inzicht in criteria en bijbehorende eisen om kwaliteit van AI vanuit een zorgperspectief te toetsen helpt bovendien bij het verkrijgen van vertrouwen in AI voor gezondheid. Een leidraad draagt ook bij aan uniformiteit en het proces van markttoelating en vergoeding door verzekeraars.

De leidraad is beschikbaar als pdf (81 pagina’s) en als online cursus

Zie ook

Video: LUMC wil ‘belofte van AI waarmaken’

Misschien vind je deze berichten ook interessant