‘Robotisering zorgt voor meer werk, maar vraagt wel om andere competenties’

Welk effect hebben robots op de toekomstige werkvloer? Dat is nog steeds een heikele vraag waar veel mensen mee zitten. Maar ondertussen zijn er steeds meer aanwijzingen dat robotisering en automatisering van werkprocessen voor zowel organisaties als medewerkers gunstig uitpakken. Mits mensen bereid zijn zelf het heft in handen te nemen en de juiste competenties inbrengen, zegt Saskia van Uffelen, Corporate Vice President Benelux van Inetum, èn Digital Champion van België.