Profiel van innovatie in RPA: Gemeente Huizen

De Gemeente Huizen is genomineerd voor de SoftBot Awards, een erkenning voor hun toepassing van Robotic Process Automation (RPA). De nominatie is toegekend op basis van de succesvolle implementatie van een softbot die helpt bij het verwerken van aanvragen voor kwijtschelding van belastingen.