Home Bots & Bullets Nederlande leger test counter-drone systemen

Nederlande leger test counter-drone systemen

door Marco van der Hoeven

De NATO Communications and Information Agency (NCI Agency) heeft samen met de Joint Nucleus Counter Unmanned Aircraft Systems (C-UAS) en het C-UAS Test Center van Defensie van 2 t/m 12 november een counter-drone oefening op de Luitenant-Generaal Bestkazerne in de Vredepeel georganiseerd.

Aan de counter-drone oefening nemen meer dan 20 deelnemers uit de industrie deel. Zij zetten ongeveer 70 systemen in, waaronder sensoren, effectoren, commando- en controlesystemen en hebben zelf verschillende soorten drones meegenomen die re-presentatief zijn voor een dronedreigingen en een uitdaging gaan vormen voor de testende systemen. Een van de systemen die te zien is heeft de mogelijkheid om 150 tot 300 drones tegelijk te laten vliegen en aan te sturen, dit laat zien dat de ontwikke-lingen op het gebied van drone dreiging al ver gevorderd zijn.

Dreiging neemt toe

De technologische ontwikkelingen van drones gaan razendsnel. Drones zijn steeds kleiner, kennen meer toepassingen, kunnen langer en steeds meer volledig autonoom vliegen. Ook zijn ze in staat  om in formaties met grote aantallen tegelijk te vliegen. Steeds vaker gebruiken krijgsmachten, maar ook staatloze groeperingen, drones als wapen. Inmiddels zijn ze al ingezet bij aanvallen op Russische militaire bases in Syrië en op olie-installaties in Saudi-Arabië. Ook een terroristische aanslag met een drone is niet ondenkbaar. Daarnaast vormen  particulieren, al dan niet moedwillig, een drei-ging met het gebruik van drones. Regelmatig op een ongewenste of zelfs gevaarlijke manier zorgen deze particuliere drones voor gevaar in de nabijheid van vliegvelden of grote groepen mensen.

NAVO counter-drone oefening in Nederland

De NAVO oefening is bedoeld om de technische interoperabiliteitsnormen te testen tussen de verschillende commerciële systemen die worden gebruikt om drones tegen te gaan. Sommige detectiesystemen die tijdens de oefening worden ingezet, maken gebruik van machine learning-algoritmen. Dit is een kans om te zien hoe de NAVO in samenwerking met  de industrie vandaag de dag machine learning en kunstmatige intelligentie gebruiken, nu de NAVO haar eerste baanbrekende strategie op het gebied van kunstmatige intelligentie voltooit. Een systeem dat tijdens de oefening wordt gebruikt, is het prototypesysteem ARTEMIS van het NCI Agentschap, dat machine learning-algoritmen gebruikt om drones te detecteren en classificeren.

Counter Drone Test Centrum

De Joint Nucleus Counter Unmanned Aircraft Systems met haar C-UAS Test Center van Defensie, gevestigd op de Luitenant-generaal Bestkazerne, onderzoekt hoe om te gaan met uiteenlopende dreigingen van vliegende onbemande systemen. Het Test Center onderzoekt onder andere met welke combinatie van mensen, middelen en manieren de dronedreiging het beste tegen te gaan is. Daarnaast vormt het Test Cen-ter een platform voor Defensie om samen met  de industrie te testen en te experi-menteren met verschillende counter-drone systemen.

Detectiesysteem

Defensie heeft al verschillende luchtverdedigingssystemen zoals het Patriot-, AM-RAAM- en Stinger-raketverdedigingssyteem. Deze zijn geschikt voor de bestrijding van grotere luchtdreigingen zoals vliegtuigen, helikopters en raketten. Deze systemen zijn ondergebracht bij het Defensie Grondgebonden

Luchtverdedigingscommando (DGLC). Voor de detectie van kleinere luchtdreigingen beschikt het DGLC op dit moment over DISCUS bestaande uit twee systemen: een camerasysteem gekoppeld aan Squire-Radars.

Effectoren 

Onderzocht wordt welke effectoren / onderscheppingscapaciteit nodig is voor het uitschakelen van drones. Dit kan bijvoorbeeld een netsysteem zijn of kleinere kanon- of raketsystemen. Maar ook de ontwikkeling van laser als onderscheppingssysteem voor de toekomst wordt bijgehouden. Daarnaast heeft Defensie al middelen om ra-diosignalen van drones te verstoren.

Beeld: Ministerie van Defensie

Misschien vind je deze berichten ook interessant