Magie en realisme rond innovatie met robots en AI

Het verschijnsel Deus ex Machina is het onverwachte einde van een klassiek Grieks toneelstuk waarbij een god neerdaalt op het podium om het verhaal te besluiten. In een variant hierop is het ook de titel van een van de beste films over AI en robotics, Ex Machina. Het zou nu een goede metafoor kunnen zijn voor de manier waarop tijdens de coronacrisis wordt aangekeken tegen de mogelijkheden van technologie. Soms realistisch, maar soms ook met veel te hooggespannen verwachtingen.