Home Bots & Business IT Circle: Uiteindelijk draait technologie altijd om mensen

IT Circle: Uiteindelijk draait technologie altijd om mensen

Steeds meer kennisuitwisseling over RPA bij eindgebruikers

door Marco van der Hoeven

Het uitwisselen van ervaringen met technologie tussen eindgebruikers in diverse sectoren is een belangrijke succesfactor bij de digitale transformatie. IT Circle Nederland brengt die eindgebruikers bij elkaar in 28 expertisegroepen met sessies over diverse trends. Een recent thema dat steeds meer aandacht krijgt is RPA. ‘Sinds 2020 zien we een duidelijk toename van de behoefte aan informatie over RPA bij onze leden.’

IT Circle Nederland is tien jaar geleden opgericht in Amsterdam, op initiatief van een aantal CIO’s uit verschillende sectoren. Het doel van IT Circle was, en is, om IT-professionals in organisaties te helpen bij hun ontwikkeling. Zo krijgen de leden een bredere blik door ook eens bij collega’s van bedrijven in andere branches binnen te kijken. Ondertussen is IT Circle uitgegroeid tot een landelijke organisatie.

“Wat we nu vooral doen is het bottom up organiseren van uitwisselingen, van peer to peer-bijeenkomsten”, zegt Karen van der Zanden, Managing Director IT Circle Nederland. “Wat ons uniek maakt is dat we dit cross-sectoraal doen, van overheid, onderwijs en zorg tot bedrijfsleven. Want binnen een bepaalde sector zijn bestaande oplossingen vaak wel bekend, maar het kan ook goed zijn om te horen hoe andere sectoren bepaalde vraagstukken oplossen.”

RPA

De thema’s die bij deze uitwisselingen aan bod komen zijn dan ook aangedragen door de leden zelf. En een thema waar veel vragen over bleken te bestaan was Robotic Process Automation (RPA).  “We zagen vooral vorig jaar dat er veel behoefte bestond aan informatie over RPA”, zegt Van der Zanden.”

IT Circle Manager Joost van Oevelen vult aan: “In 2017 hebben we dit onderwerp al eens de revue laten passeren. Dat is destijds eenmalig geweest, maar sinds 2020 zien we een duidelijk toename van de behoefte aan informatie over RPA bij onze leden. Dat was een opvallende trend in de input van onze leden.”

Robotiseren

De vragen die leven over robotiseren zijn divers. Van Oevelen: “Voor een aantal van onze leden is het een nieuw vraagstuk, voor anderen is het een onderwerp waar ze al wel langer mee bezig zijn. Die laatste categorie wil meer weten over the next step. Er is de laatste paar maanden dus duidelijk sprake van beginnende partijen en doorstarters op de RPA-markt. Overigens zien we dat de beginnende bedrijven te rade gaan bij de leden die al wat verder zijn. Ze kunnen leren van best practices es en failures.”

Een belangrijke vraag die leeft wanneer bedrijven beginnen met RPA is overigens niet technisch van aard. Van Oevelen: “We zien dat heel veel organisaties willen weten hoe zij hun mensen meekrijgen met robotisering. We hebbend dan ook een aantal sessies gewijd aan de angst die er blijkt te leven dat robots banen gaan overnemen. Want in praktijk is dat niet het geval, en ervaringsdeskundigen onder leden hebben dan ook tips gegeven om die acceptatie voor elkaar te krijgen.”

Opschalen

Op dit moment is er binnen IT Circle Nederland een groep die zich gericht bezighoudt met RPA, en ongeveer iedere twee maanden bijeenkomt om ervaringen uit te wisselen. Van der Zanden: “Er is veel vraag, èn aanbod, van leden die vanuit hun organisatie graag hun ervaringen delen, in een interactieve bijeenkomst met zo’n twintig leden.” Van Oevelen: “Daarbij kan het ook gaan om organisaties die niet zozeer over zichzelf willen vertellen, maar in gesprek willen gaan met anderen over een bepaald thema.”

Bij bedrijven die beginnen met RPA is vooral de vraag waar ze de eerste robots moeten neerzetten. In praktijk is dat in veel gevallen finance, maar er zijn ook bedrijven die eerst een chatbot neerzetten, al is dat niet echt RPA. Bij de bedrijven die wat meer ervaring hebben met RPA speelt vaak de vraag hoe ze na de eerste succesvolle implementatie moeten doorgaan met opschalen, beheer en doorontwikkeling. Van Oevelen: “Daar hebben we ook diverse sessies aan gewijd, over alles wat er komt kijken bij het opschalen van RPA.”

Process mining

Onderdeel van de next step zijn ook technologieën als process mining en AI. Van Oevelen: “Er zijn een aantal leden die hier inderdaad naar kijken. In een van onze sessies hebben we bijvoorbeeld aandacht besteed aan hyperautomation, waar dit onderdeel van is. We zien op dit moment vooral ambitie op dit gebied, maar er leven nog wel een aantal praktische vragen. Er zitten zowel ethische als technische componenten aan waar men meer over wil weten. Het neerzetten van een paar robots is echt wel iets anders dan hyperautomation.”

Van der Zanden: “Op onze bijeenkomsten over AI zien we dat onze leden het vaak hebben over de ethische kant van AI. Dus niet zozeer de technische kant, maar de vraag hoe je het op een geode manier kunt neerzetten, zonder dat je terecht komt in een situatie als bij de Toeslagenaffaire. Onderdeel van de discussie is dus nadrukkelijk de maatschappelijke kant van technologie, dat leeft echt bij onze leden. Want bij iedere vorm van technologie, niet alleen AI of RPA, zijn het de mensen die de digitale transformatie moeten bewerkstelligen.”

In de loop van dit jaar wil IT Circle onder meer aandacht besteden aan RPA in de publieke sector. Ook hyperautomation zal een vervolg krijgen. Daarnaast is testen een onderwerp dat aandacht zal krijgen, evenals RPA en security.

IT Circle staat open voor eindgebruikers die hun ervaringen met IT willen delen. Kijk hier voor meer informatie over IT Circle

Misschien vind je deze berichten ook interessant