Home Geen categorie Industriële automatisering vaak doelwit van cybercriminelen

Industriële automatisering vaak doelwit van cybercriminelen

door Pieter Werner

industriële besturingssystemen vormen steeds vaker een doelwit voor cybercriminelen. Niet minder dan 93% van alle bedrijven met operationele technologie (OT) heeft de afgelopen 12 maanden met indringers te maken gekregen. Verder is er op brede schaal sprake van lacunes en verbetergebieden op het gebied van industriële beveiliging. Dit blijkt uit onderzoek van Fortinet.

Belangrijke onderzoeksbevindingen die in het rapport aan bod komen zijn onder meer:

  • Door een gebrek aan centraal overzicht op OT-omgevingen nemen de beveiligingsrisico’s toe. Volgens het rapport van Fortinet heeft slechts 13% van alle respondenten gezorgd voor centraal overzicht op alle OT-activiteiten. Bovendien is slechts 52% van alle organisaties in staat om deze processen te monitoren vanuit hun security operations center (SOC). Desondanks is 97% van alle wereldwijde organisaties van mening dat operationele technologie in redelijke tot grote mate bijdraagt aan de bedrijfsbrede beveiligingsrisico’s. De onderzoeksbevindingen die in het rapport aan bod komen wijzen er duidelijk op dat het ontbreken van centraal overzicht de beveiligingsrisico’s rond OT-omgevingen vergroot.
  • OT-gerelateerde beveiligingsincidenten zijn sterk van invloed op de productiviteit en het bedrijfsresultaat van organisaties. Volgens het rapport van Fortinet kreeg 93% van alle organisaties met OT-omgevingen de afgelopen 12 maanden te maken met minimaal één succesvolle indringingspoging. 78% kreeg met drie indringers te maken. Bijna de helft van alle getroffen organisaties ondervond hierdoor productiviteitsverlies als gevolg van downtime. In 90% nam het herstel van processen uren of dagen in beslag. Een derde van de respondenten ondervond hierdoor omzetverlies, gegevensverlies, compliance-problemen of imagoschade.
  • Binnen het bedrijfsleven is geen sprake van consistente verantwoordelijkheid voor de OT-beveiliging. Volgens het rapport van Fortinet valt het beheer van de OT-beveiliging toe aan professionals in uiteenlopende functies. In de meeste gevallen gaat het om directeuren of managers. Slechts 15% van de respondenten zegt dat de CISO verantwoordelijk is voor de OT-beveiliging binnen hun organisatie.
  • De OT-beveiliging verbetert gestaag, maar binnen veel organisaties is er nog altijd sprake van lacunes in de beveiliging. Gevraagd naar het volwassenheidsgehalte van hun OT-beveiliging zei slechts 21% van alle organisaties niveau 4 te hebben bereikt. Organisaties op dit niveau maken gebruik van oplossingen voor orchestration en beheer van de beveiliging. Opvallend genoeg heeft een hoger percentage respondenten in de regio’s Latijns-Amerika en Asia Pacific niveau 4 weten bereiken. Ruim 70% van alle organisaties bevindt zich halverwege hun traject naar volwassen OT-beveiliging. Tegelijkertijd kampen zij met problemen rond het gebruik van ongelijksoortige tools voor OT-beveiliging, waardoor er nog meer lacunes in de beveiliging ontstaan. Volgens het rapport maakt de overgrote meerderheid van organisaties gebruik van oplossingen van twee tot acht leveranciers voor de beveiliging van hun industriële apparatuur. Ze hebben tussen de 100 en 10.000 apparaten in gebruik, hetgeen alleen maar aan de complexiteit bijdraagt.

De beveiliging van OT-omgevingen is een managementaangelegenheid

Nu OT-systemen steeds vaker een doelwit voor cybercriminelen vormen, beginnen managers op C-niveau de noodzaak in te zien om hun OT-omgevingen beter te beveiligen om de bedrijfsrisico’s terug te dringen. Industriële systemen zijn uitgegroeid tot een belangrijke risicofactor, omdat die niet langer hermetisch zijn afgescheiden van IT-omgevingen en bedrijfsnetwerken, zoals in het verleden het geval was. Deze infrastructuren worden nu op wereldwijde schaal geïntegreerd.

De opkomst van steeds vernuftiger cyberbedreigingen maakt verbonden OT-systemen bijzonder kwetsbaar. Hierdoor krijgt de industriële beveiliging een grotere rol toebedeeld in de risicoportefeuille van veel organisaties. De OT-beveiliging vertegenwoordigt een groeiend punt van zorg voor het management. Dit vergroot de noodzaak van organisaties om over te stappen op een oplossing die integrale bescherming biedt voor hun industriële besturingssystemen en supervisory control & data acquisition (SCADA)-systemen.

Misschien vind je deze berichten ook interessant