Home Bots & Brains Breed beeld van robotics-trends op ERF 2022

Breed beeld van robotics-trends op ERF 2022

Inspiratie op grootste Europese robotics-evenement

door Marco van der Hoeven

Van 28 tot 30 juni zal in het Rotterdamse Ahoy de dertiende editie plaatsvinden van het European Robotics Forum (ERF). Met zo’n duizend bezoekers zal dit het grootste robotics evenement zijn in Europa, waar een diverse groep deelnemers, van industrie en wetenschap tot overheid en eindgebruikers, van gedachten zal wisselen over een breed scala aan onderwerpen.

Het European Robotics Forum (ERF) bestaat ondertussen twaalf jaar. Het evenement vond in 2010 voor het eerst plaats in het Spaanse San Sebastian, als forum georganiseerd door de Europese Commissie dat zich richtte op robotics-onderzoek en trends, in de aanloop naar Horizon 2020. Toen al stond interactie centraal, zodat workshops een belangrijk onderdeel vormden van het ERF. In die omgeving kwamen de wetenschap en de industrie samen om de ontwikkelingen in robotics te delen. In die twaalf jaar is het ERF fors gegroeid, tot de dertiende editie die nu in de steigers staat onder auspiciën van euRobotics en georganiseerd wordt door de Universiteit Twente. Dit jaar worden duizend deelnemers verwacht.

“Doordat het ERF zo snel is gegroeid was het belangrijk om de focus duidelijk te houden”, zegt Inge Rehorst, project manager bij de Universiteit Twente. “Daar hebben we dan ook hard aan gewerkt de afgelopen jaren. Je moet ervoor oppassen dat het niet ten onder gaat aan zijn eigen succes omdat het zo hard groeit. We hebben er bijvoorbeeld voor gezorgd dat de workshops ook echt inhoud hebben, en niet slechts een update van het jaar ervoor bieden. Ook is het belangrijk om de juiste mensen te bereiken, bijvoorbeeld mensen die zich met ethiek bezig houden.”

Wetenschap

De komende editie is daardoor weer overzichtelijker geworden, in de combinatie plenaire sessies en workshops. Voor de uitwisseling van wetenschappelijke kennis is daar een Academic Track aan toegevoegd. “De nadruk ligt op kwaliteit. We hebben dan ook nadrukkelijk gekeken naar de inhoud van de workshops. We hebben daarnaast gekozen voor een plenair programma met een overkoepelend thema.”

Dit jaar is het thema Sustainability, in de breedste zin van het woord. “Dus: hoe gaan we als robotica-gemeenschap om met zaken als klimaatverandering, duurzaam netwerken, maatschappij en energie, maar ook duurzame productie in de robotica.” In het kader van dit thema zal het ERF bovendien plaatsvinden op een duurzame locatie, namelijk Ahoy in Rotterdam. Ook zal een ‘sustainability taskforce’ de exhibitors helpen om duurzamer te werken tijdens ERF.

Ethiek

Een duidelijke trend is de toename van het aantal workshops over de ethische en sociale kant van robotics en AI. Een ander belangrijk thema, dat al wel langer in de belangstelling staat, is inspectie en onderhoud met behulp van robotics. Cybersecurity is onverminderd belangrijk, evenals het onderling delen van data om te komen tot ‘Industrie 5.0’.  “Dat vraagt een andere manier van werken, we merken dat mensen dit onderwerp spannend vinden. Maar je ontkomt er als organisatie niet aan om meer data te gaan delen.” Gerelateerd is ook regelgeving een thema bij het ERF.

Volgens Rehorst is het evenement bedoeld voor een breed publiek, van industrie en kennisinstellingen tot overheid en eindgebruikers. En omdat het een internationaal evenement is verwacht zij dat ongeveer driekwart van de bezoekers uit het buitenland zal komen. “Het is nadrukkelijk geen verkoopbeurs, we willen laten zien wat er in Europa gebeurt op het gebied van robotics. Daar spelen al die verschillende groepen een belangrijke rol in. Ook de eindgebruikers, want we willen graag weten hoe zij tegen die ontwikkelingen aankijken.”

Praktijk

“Voor hen is het dus heel nuttig om te zien wat er gebeurt op het gebied van robotica. Tegelijkertijd kunnen zij laten weten wat zij als eindgebruiker in praktijk nodig hebben van de roboticagemeenschap. En, omdat dit het grootste Europese robotics-forum is, vindt er enorm veel kennisoverdracht plaats. Het forum is laagdrempelig door die goede combinatie van bezoekersgroepen. Ik hoop dat de bezoekers vooral geïnspireerd raken, en ideeën opdoen over de praktische toepassing van robotics.”

Inschrijven voor het European Robotics Forum kan hier

Misschien vind je deze berichten ook interessant